Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22/2 - Ngày 28/2)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
PHIU ÔN TOÁN _ TH 2 (24/2)
I. PHN TRC NGHIM
Khoanh tròn vào ch cái đặt trước câu tr lời đúng nhất:
Câu 1: Phân so bng phân s
4
3
?
A.
12
6
B.
8
9
C.
12
9
D.
4
5
Câu 2: Rút gn phân s ta được:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Trong các phân s ; ; ; phân s ti gin là:
A.
B.
C.
D.
Câu 4: Trong gi có 9 qu cam, 5 quo và 7 qu hng. Phân s ch phn qu hng
trong tng s qu là:
A.
C.
D.
Câu 5: Phân snht trong các phân s là:
A.
B.
C.
D.
Câu 6: Hình bình hành có đ dài đáy là
6
7
m và chiu cao
3
4
m thì din tích ca nó
là:
A.
9
11
m
2
B.
9
14
m
2
C.
6
15
m
2
D.
2
5
m
2
Câu 7: 10 km
2
= ……… m
2
A. 1000
B. 10 000
C. 1 000 000
D. 10 000 000
II. PHN T LUN
Bài 1: Tính:
a. + =
…………………………………………………………........................................
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
b. - =
………………………………………………………........................................
c. x =
………………………………………………………........................................
d. : =
…………………………………………………………........................................
Bài 2: Tìm x
a. x - = b. : x =
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
Câu 3: Mt mảnh đất hình ch nht chiu dài 60m, chiu rng bng chiu dài.
Tính chu vi và din tích mảnh vườn đó.
Bài gii
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Câu 4: Tính bng cách hp lí:
7
4
4
5
7
3
3
1
4
3
3
2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
…………………………………………………………………………………………
………………………………
PHIU ÔN TOÁN _ TH 3 (25/2)
PHẦN I: Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái có phương án trả lời đúng.
Câu 1: Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng
9
2
A.
18
5
B.
27
6
C.
24
14
D.
36
10
u 2: Trong các phân số dưới đây phân số nào lớn nhất
A.
3
2
B.
9
1
C.
6
2
D.
18
4
Câu 3: Kết quả dãy tính
3
1
:
4
1
-
2
1
là:
A.
6
3
B.
6
5
C.
12
5
D.
24
5
Câu 4: Tìm phân số
b
a
biết
2
5
:
b
a
=
3
8
A.
b
a
=
3
20
B.
b
a
=
16
15
C.
b
a
=
15
16
D.
b
a
=
15
13
Câu 5:
100
1
km
2
=…..
A.1000 m
2
B. 100000 dm
2
C.100000 cm
2
D.10000 m
2
Câu 6: 3km
2
40 dam
2
=…..dam
2
A.30004 dam
2
B. 34000 dam
2
C. 30400 dam
2
D.30040 dam
2
Câu 7: Hình bình hành có diện tích 60 m
2
, chiều cao 6m thì cạnh đáy của nó
là:
A.5m B. 20m C. 10m D.10m
2
Câu 8: Chu vi hình vuông bằng
5
4
m có cạnh là:
A.
20
1
m B.
10
1
m C.
5
1
m D.
4
1
m

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 - Nghỉ dịch Corona

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22/2 - Ngày 28/2) gồm 5 đề Toán dành cho các em ôn tập theo từng ngày, từ đó củng cố lại các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Mời các em tham khảo làm tại nhà.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22/2 - Ngày 28/2) là tài liệu ôn tập ở nhà lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà dịch bệnh do virus Corona, tránh mất kiến thức khi học lại. Các dạng bài tập, phiếu bài tập, đề ôn tập thường xuyên được cập nhật mới nhất theo các môn trên VnDoc.com. Ngoài ra, mời các em tham khảo các Đề thi học kỳ 2 lớp 4 để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới sau khi đi học trở lại.

Đánh giá bài viết
1 988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm