Đề ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - Số 3 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 - Đề số 3 là tài liệu được VnDoc biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hai đường thẳng được gọi là song song với nhau khi:

A. Hai đường thẳng không cắt nhau.

B. Hai đường thẳng cắt nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Câu 2: Cho biểu thức B = 154 x (m + n). Với m = 2 và n = 3 thì biểu thức B có giá trị là:

A. 730B. 750C. 770D. 790

Câu 3: Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 573kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được 480kg gạo, ngày thứ ba cửa hàng bán được 639kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

A. 492kg gạoB. 519kg gạoC. 477kg gạoD. 564kg gạo

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 4, 8, 12, …, 20 là:

A. 16B. 17C. 18D. 19

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a, 6820 : 5 + 6847 x 7b, 8728 x 4 – 1637 x 9

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 6286 = 5752 x 3b, 26482 – X : 3 = 18372

Bài 3 (1 điểm): Hai sợi dây dài 42m12dm. Sợi dây thứ nhất ngắn hơn sợi dây thứ hai 16m. Tính độ dài của sợi dây (theo đơn vị đề-xi-mét)?

Bài 4 (3 điểm): Bà Lan có một khu vườn với diện tích 425m2, bà chia làm 3 khu để trồng cam, nhãn và hồng. Khu đất trồng cam rộng hơn khu đất trồng nhãn là 40m2, diện tích khu đất trồng hồng bằng 1/5 diện tích khu vườn.

a) Tính diện tích vườn trồng mỗi loại cây trên.

b) Biết cứ 1m2 đất, bà Lan thu hoạch được 2kg cam, 3kg nhãn và 1kg hồng. Hỏi khu vườn nhà bà Lan thu hoạch được tổng cộng bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
ACDA

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 6820 : 5 + 6847 x 7 = 1364 + 47929 = 49293

b, 8728 x 4 – 1637 x 9 = 34912 – 14733 = 20179

Bài 2:

a, X + 6286 = 5752 x 3

X + 6286 = 17256

X = 17256 – 6286

X = 10970

b, 26482 – X : 3 = 18372

X : 3 = 26482 – 18372

X : 3 = 8110

X = 8110 x 3

= 24330

Bài 3:

Đổi 42m12dm = 432dm

Sợi dây thứ nhất dài là:

(432 – 16) : 2 = 208 (dm)

Sợi dây thứ hai dài là:

432 – 208 = 224 (dm)

Đáp số: sợi dây thứ nhất 208dm, sợi dây thứ hai 224dm

Bài 4:

a) Diện tích khu đất trồng hồng là:

425 : 5 = 85 (m2)

Tổng diện tích khu đất trồng cam và nhãn là:

425 – 85 = 340 (m2)

Diện tích khu đất trồng cam là:

(340 + 40) : 2 = 190 (m2)

Diện tích khu đất trồng nhãn là:

340 – 190 = 150 (m2)

b) Số cam thu hoạch được là:

2 x 190 = 380 (kg)

Số nhãn thu hoạch được là:

3 x 150 = 450 (kg)

Số hồng thu hoạch được là:

1 x 85 = 85 (kg)

Tổng số ki-lô-gam hoa quả vườn bà Lan thu hoạch được là:

380 + 450 + 85 = 915 (kg)

Đáp số: a) 190m2, 150m2, 85m2                b) 915kg

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 4Toán lớp 4 hay Tiếng Anh lớp 4,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 4.

Đánh giá bài viết
13 3.061
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm