Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1. Số gồm: 5 triệu, 5 trăm nghìn, 5 trăm; viết là:

A. 5 500 500

B. 5 050 500

C. 5 005 500

D. 5 000 500

Câu 2. Trong các số sau: 8, 35, 57, 660, 945, 3000, 5553 các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 8; 660

B. 35; 660

C. 660; 945

D. 660; 3000

Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3000

C. 300

D. 30

Câu 4. 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1020 cm2

Câu 5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 357 tạ + 482 tạ =… ?

A. 893 tạ

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 726 tạ

Câu 6. Chu vi của hình vuông là 20m thì diện tích sẽ là:

A. 20m2

B. 16m2

C. 25m2

D. 30m2

Câu 7: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 1/5 giờ = ........ phút

a. 15

B. 12

C. 20

D. 10

Câu 8. Hình sau có các cặp cạnh vuông góc là:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

B. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN:

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

a) 652 834 + 196 247

b) 456 x 203

c) 89658 : 293

….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10.

a) Tính giá trị biểu thức b) Tìm x:

3602 x 27 – 9060 : 453 8 460: x = 18

….....................................................................................................................................................

Câu 11. Một lớp học có 38 học sinh. Số học sinh nam nhiều học sinh nữ là 6 em. Hỏi lớp hoc đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất

68 x 84 + 15 x 68 + 68

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: đáp án A (0,5 điểm)

Câu 2: đáp án D (0,5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0,5điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 8: AB và AD; BD và BC; DA và DC (0,5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

Câu 9: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 10: (1,5 điểm)

a.Tính giá trị biểu thức(0,75đ)

3602 x 27 – 9060 : 453

= 13602 - 20 (0,3 đ)

= 13618 (0,2 đ)

b. Tìm x (0,75đ)

8460 : x =18

x = 8460: 18

x = 470

Câu 11: (2, điểm) Vẽ sơ đồ đúng: 0,25đ

Số học sinh nữ là (38 – 6) : 2 = 16 em (0,75đ)

Số học sinh nam là: 38 – 16 = 22 em (0,75đ)

Đáp số: (0,25đ) 16 học sinh nữ

22 học sinh nam

*Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Câu 12. (1 điểm)

68 x 84 + 15 x 68 + 68

= 68 x 84 + 15 x 68 + 68 x 1 ( 0,25 đ)

= 68 x ( 84 + 15 +1) (0,25 đ)

= 68 x 100 (0,25 đ)

= 6800 (0,25 đ)

Học sinh không sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện phép tính thì không ghi điểm

Bảng ma trận câu hỏi đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T N

T L

TN

T L

TN

T L

TN

T L

TN

T L

1. Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5.

Số câu

3

3

1

1

4

5

Câu số

1,2,3

9

10

12

Số điểm

1,5

1,5

1,5

1

1,5

4,0

2. Đại lượng và đo đại lượng; các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích.

Số câu

2

2

Câu số

4,5

Số điểm

1,0

1,0

3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

7

8

6

Số điểm

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

4. Giải bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó

Số câu

1

1

Câu số

11

Số điểm

2,0

2,0

Số điểm

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

3,5

1

3,5

6, 5

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 bao gồm bảng ma trận câu trúc đề thi và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập ôn tập toán số học và hình học lớp 4 cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là đề thi cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
41 6.162
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm