Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề thi 456
Đ
THI
H
ỌC K
Ì 2 MÔN TOÁN
L
ỚP
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:..........................................................................Lớp:.................
Mã đề thi 456
Câu 1: Biểu thức
3
tan cot 3 cos 2 sin
2 2
sau khi thu gọn bằng
A.
sin
. B.
2 cot sin
. C.
3 sin
. D.
2 cot 3 sin
.

. B.
x 1;

.
C.
; 1 1;x

. D.
2;x
.
Câu 3: Với
thoả mãn các điều kiện có nghĩa của biểu thức. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
tan . cot 1
. B.
2
2
1
1 cot
cos
.
C.
2
2
1
1 tan
cos
. D.
2 2
sin cos 1
.
Câu 4: Phương trình tham số của đường thẳng
: 4 3 17 0
d x y
A.
5 4
1 3
x t
y t
B.
2 3
3 4
x t
y t
C.
2 3
3 4
x t
y t
D.
2 4
3 3
x t
y t
Câu 5: Giá trị của
23
sin 2 ,
4
k k
bằng
A.
1
2
. B.
3
2
. C.
2
2
. D.
2
2
.
Câu 6: Số giao điểm của đường tròn
2 2
( )
6 7 0
:
x y x
C
và đường thẳng
: 2 1 0
x y
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 7: Cung lượng giác có điểm đầu A, điểm cuối B trên hình vẽ có số đo bằng
A. 2 ,
2
k k
B.
3
2 ,
2
k k
.
C. 2 ,
4
k k
.
D. ,
2
k k
.
Câu 8: Bất phương trình
4 12 5
x x
có tập nghiệm là
A.
17 17
;
5 3
. B.
17
;
3

. C.
7 17
;
5 3
. D.
17
5;
3
.
x
y
B
A
O
TRƯỜNG THPT
Câu 2: Điều kiện xác định của bất phương trình
x
2
1 x 2
A.
x 2; 1 1;
Trang 2/6 - Mã đề thi 456
Câu 9: Cho
3
sin
5
a
0
2
a
. Khi đó giá trị của
sin cos cos
A a a a
bằng
A.
3
5
. B.
3
5
. C.
1
. D.
11
5
.
Câu 10: Biểu thức A =
0 0
4sin .sin(60 ).sin(60 )
x x x
sau khi thu gọn bằng
A.
3 sin
x
. B.
sin 3
x
. C.
sin 3
x
. D.
2 sin sin 3
x x
.
Câu 11: Cho tam giác
ABC
0
60
A
, cạnh
5
AB
(cm) và
8
AC
(cm). Độ dài cạnh
BC
A.
129
(cm). B.
129
(cm). C.
49
(cm). D.
7
(cm).
Câu 12: Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?
A.
1
sin . cos sin sin
2
a b a b a b
. B.
1
cosa . cosb cos cos
2
a b a b
.
C. cos cos cos . cos
2 2
a b a b
a b
. D. cos cos 2 sin . sin
2 2
a b a b
a b
.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
1 3 1
1
x x
x x
A.
1
1; 0 ; 1
2
. B.
1
1; 0 ; 1
2
. C.
1
1;
2
. D.
1
1;
2
.
Câu 14: Phương trình đường tròn có tâm
( 2;3)
I
và đi qua điểm
(2;0)
A
A.
2 2
( 2) ( 3) 25.
x y
B.
2 2
( 2) ( 3) 5.
x y
C.
2 2
( 3) ( 2) 25.
x y
D.
2 2
( 2) ( 3) 5.
x y
Câu 15: Tất cả giá trị của m để phương trình
2
3 3 1 0
m x m x m
có nghiệm là
A.
3
; 1; \ 3
5
m

. B.
3
; 1;
5
m

.
C.
3
; 1;
5
m

. D.
3
; 1
5
m
.
Câu 16: Cho
3
sin
5
0
2
. Giá trị của
cos
bằng
A.
4
5
. B.
4
5
. C.
4
5
. D.
2
5
.
Câu 17: Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
cos cos
. B.
cot cot
.
C.
sin sin
. D.
tan tan
.
Câu 18: Cho 0
2
. Khi đó
A.
cos 0
. B.
sin 0
3
. C.
sin 0
. D.
cos 0
.
Câu 19: Bất phương trình
2
12 8
x x x
 
có tập nghiệm là
A.
76
; 4 3;
17

. B.
4; 3
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 456
C.
76
;
17

. D.
76
; 4 3;
17

.
Câu 20: Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.
2
1 cos 2
cos
2
a
a
. B.
sin sin .cos sin .cos
a b a b b a
.
C.
2
cos 2 1 2 sin
a a
. D.
cos cos . cos sin . sin
a b a b a b
.
Câu 21: Cho hai đường thẳng
1
( ) : 2 4 0
d x y m
2
( ) : 3 2 1 0
d m x y m
.
1
d
song
song với
2
d
khi
A.
3
m
B.
1
m
. C.
2
m
. D.
1
m
.
Câu 22: Giá trị của
0
sin 15
bằng
A.
2
1 3
4
. B.
2
3 1
4
. C.
2
3 1
4
. D.
2
3 1
2
.
Câu 23: Số đo của góc giữa hai đường thẳng
1
: 2 4 3 0
d x y
2
: 3 17 0
d x y
bằng
A.
3
.
4
B.
.
2
C.
5
.
4
D.
.
4
Câu 24: Hai bất phương trình nào sau đây là hai bất phương trình tương đương?
A.
2
x x
1
x
. B.
1
x x
2
1
x x
 
.
C.
1 0
x
2 2
1 1
1
1 1
x
x x
. D.
1 1
x
Câu 25: Rút gọn biểu thức
sin .cos . cos 2 . cos 4
A a a a a
ta được
A.
1
sin 8
8
a
. B.
6 sin 8
a
. C.
8 sin 8
a
. D.
1
sin 8
6
a
.
Câu 26: Bất phương trình
2
2 1 4 0
mx m x m
có tập nghiệm là
khi và chỉ khi
A.
1
; 1 ;
3
m

. B.
1
;
3
m
.
C.
1
0;
3
m
. D.
1
;
3
m
.
Câu 27: Cho
1
cot
2
a
. Giá trị của biểu thức
4sin 5cos
2sin 3cos
a a
P
a a
bằng
A.
9
. B.
7
2
. C.
13
. D.
7
2
.
Câu 28: Cho
tan 2
x
. Khi đó tan
4
x
bằng
A.
1
. B.
3
. C.
1
3
. D.
3
.
Câu 29: Trên đường tròn lượng giác, điểm
1 3
;
2 2
N
là điểm cuối của cung lượng giác α
điểm đầu A. Khi đó α là một trong bốn số đo nào cho dưới đây?
A.
2
3
B.
5
6
C.
3
D.
2
3
Câu 30: Giá trị của m để bất phương trình
2
1 1 0
m x m
vô nghiệm là
x 0
.
x x

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập và ôn tập thật tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về bài viết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Qua bài viết bạn đọc có thể ôn tập thêm về môn Toán để chuẩn bị kiến thức cho kì thi của mình. Bài toán tổng hợp gồm có 50 câu trắc nghiệm bao gồm các kiến thức Toán trong học kì 2 của lớp 10 như thu gọn biểu thức, tìm điều kiện xác định của bất phương trình, tìm phương trình tham số của đường thẳng, tính giá trị của biểu thức, tìm tập nghiệm của bất phương trình, tìm giá trị của ẩn số để phương trình có nghiệm, tính số đo của góc giữa hai đường thẳng, điều kiện để hai bất phương trình tương đương, tìm phương trình đường tròn... Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 10 nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

Đánh giá bài viết
71 35.764
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

Xem thêm