Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
A
B
C
A
B
C
D
E
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1. LISTENING (4pts) (15ms)
Question 1: Listen and tick. There is an example: (1pt)
Question 2: Listen and match. There is an example (1pt)
Question 3: Listen and number. There is an example (1pt)
E
D
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Question 4: Listen and circle. There is an example (1pt)
0. What’s the weather like?
A. It’s sunny B. It’s rainy
1. How many maps are there in the living room?
A. There are two B. there are three
2. Are there any sofas in the room?
A. Yes, there are B. No, there aren’t
3. Do you have a robot?
A. No, I don’t B. Yes, I do
4. Her father is ………………….
A. young B. handsome
5. What does your mother look like?
A. she is young B. she is nice.
PART II READING AND WRITING (4pts) (20ms)
Question 5: Look and read. Put a tick (
) in the box (1 pt)
0. Are they flying the kites?
A. Yes, they are
B. No, they aren’t
1. Is this a robot?
A. Yes, it is.
B. No, it isn’t.
2. What’s the weather like today?
A. It’s sunny.
B. It’s cloudy.
3. Are they playing badminton?
A. Yes, they are.
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
B. No, they aren’t.
4. What is she doing?
A. She’s cooking.
B. She’s reading.
Question 6 : Read and match. There is an example: (1pt)
0. Lan 1. Quan 2. Nga 3. Mai 4. Nam
Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the words (1 pt)
Example:
I have a doll
1. This is my m______________
3. There is a d______________
Question 8: Look at these pictures and write “What’s the weather like?” from
number 1 4 (1 pt)
Nam, Quan, Nga and Mai love pets. Nam has got two dogs. Quan has got two
cats. Mai has got three birds. And Nga has got a fish.
A
B
D
C
0

Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 3 khác nhau giúp học sinh lớp 3 làm quen với đề thi chính thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ....

Đánh giá bài viết
5 4.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm