Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT ………….
ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề thi này gồm 01 trang
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay
I. TNKQ (2,0 điểm) Thí sinh ghi vào bài làm chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả
lời đúng nhất.
Câu 1. Phân số tối giản của phân số
150
30
là:
A.
50
10
B.
15
3
C.
5
1
D.
75
15
Câu 2. Phân số nghịch đảo của phân số
14
3
là:
A.
B.
14
3
C.
3
14
D.
14
3
Câu 3. Hỗn số
3
1
2
được viết dưới dạng phân số là:
A.
3
2
B.
3
7
C.
3
5
D.
7
3
Câu 4. Cho biết
3
2
x
6
, khi đó x có giá trị là:
A.
9 B.
3 C. 9 D.
18
Câu 5. Nếu
A
= 55
0
,
B
= 35
0
thì:
A.
A
B
là hai góc bù nhau B.
A
B
là hai góc kề bù
C.
A
B
là hai góc kề nhau D.
A
B
là hai góc phụ nhau.
II. Tự luận (8,0 điểm)
Câu 6 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
a)
8
7
6
1
4
3
b)
9
8
:
4
3
2
1
1
8
7
.
4
3
Câu 7 (2,0 điểm). Tìm x biết:
a)
2 1 2
x
3 5 5
b)
5
2
10
1
5
4
x
Câu 8 (1,5 điểm). Lớp 6A 40 học sinh cuối năm được xếp thành ba loại: Giỏi, Khá Trung
bình. Số học sinh Giỏi chiếm
1
5
số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng
8
5
số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh Trung bình của lớp 6A.
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp.
Câu 9 (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob Oc sao cho
0 0
70 , 140aOb aOc
a) Tính số đo góc
bOc
?
b) Tia Ob có phải là tia phân giác của góc
aOc
không? Vì sao?
c) Vẽ Ot là tia đối của tia Oc. Tính số đo góc
bOt
?
Câu 10 (1,0 điểm). Tính A – B biết:
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A =
2013
3
: 2
2
B=
2 3 4 2012
1 3 3 3 3 3
...
2 2 2 2 2 2
----------------HẾT-----------------
Cán bộ coi thi không giải thích thêm
Họ tên thí sinh..........................................................................SBD:..........
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT …………..
HDC KHẢO SÁT CUỐI NĂM
MÔN TOÁN 6
(HDC này gồm 03 trang)
I. TNKQ (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
ĐA
C
A
B
A
D
II. Tự luận (8 điểm)
Câu
Nội dung trình bày
Điểm
6
(1,5
điểm)
a)
24
35
24
21418
24
21
24
4
24
18
8
7
6
1
4
3
0,25
0,5
b)
0
2
3
2.
4
3
2
3
8
9
8
7
.
4
3
8
9
.
4
3
2
3
8
7
.
4
3
9
8
:
4
3
2
1
1
8
7
.
4
3
0,25
0,25
0,25
7
(2,0
điểm)
a)
10
9
2
3
.
5
3
3
2
:
5
3
5
3
3
2
5
1
5
2
3
2
x
xx
xx
10
9
Vây x
0,25
0,25
0,25
0,25
b)
2
1
5
4
10
1
5
2
5
4
5
2
10
1
5
4
x
x
x
* TH 1:
0,25
0,25

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 - 2019

Đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Ngữ Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
119 12.054
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm