Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 17 năm 2016 - 2017

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 17

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 17 năm học 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm, biên soạn bao gồm 3 bài tập và kèm theo đáp án từng bài cho các em học sinh tiểu học tham khảo chuẩn bị cho các vòng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho năm học mới. Mời các em tham khảo.

Làm Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 17 Online

Bài 1: Phép thuật mèo con.

Hãy ghép hai từ chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 17

- Cơ đồ

Đáp án: Sự nghiệp

- Khắc phục

Đáp án: Vượt qua

- Cây sầu đâu

Đáp án: Cây xoan

- A-kay (tiếng dân tộc Tà-ôi)

Đáp án: Con

- Lẽ phải

Đáp án: Chân lý

- Bảo vệ đất nước

Đáp án: Quốc phòng

- Chính trực

Đáp án: Ngay thẳng

- Cựu

Đáp án: Cũ

- Cây nhút nhát

Đáp án: Cây xấu hổ

- Cẩu khây (tiếng Tày)

Đáp án: Chín chõ xôi

Bài 2: Trâu vàng uyên bác.

Em hãy giúp Trâu vàng điền từ, chữ cái, số, ký hiệu hoặc phép tính phù hợp vào chỗ trống.

- Mặt hoa .......... phấn.

Đáp án: da

- Đi .......... về gần.

Đáp án: xa

- Giấy .......... phải giữ lấy lề.

Đáp án: rách

- Mẹ tròn ............ vuông.

Đáp án: con

- Tốt ............ hơn lành áo.

Đáp án: danh

- Đẹp vàng son ....... mật mỡ.

Đáp án: ngon

- Cây ...... không sợ chết đứng.

Đáp án: ngay

- Ruộng cao trồng màu ruộng ............. cấy chiêm.

Đáp án: sâu

- Ba vạn ............. nghìn ngày.

Đáp án: sáu

- Tốt gỗ hơn tốt nước ............

Đáp án: sơn

Bài 2. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1: Trong các từ sau, từ nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu thơ:

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Thấy con đường chạy thẳng vào ….".

A. ngực

B. mắt

C. xe

D. Tim

Đáp án: D

Câu hỏi 2: Tìm chủ ngữ trong câu sau: "Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí"?

A. Chiến trường

B. vũ khí

C. Ruộng rẫy, Cuốc cày

D. ruộng rẫy

Đáp án: C

Câu hỏi 3: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

A. sung sướng

B. quanh co

C. xào xạc

D. xao sác

Đáp án: D

Câu hỏi 4: Từ nào phù hợp với chỗ trống trong đoạn thơ sau:

Ta hát bài ca gọi cá vào

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao

Biển cho ta cá như ....

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào."?

A. Sao sáng

B. Ao lớn

C. Báo đáp

D. Lòng mẹ

Đáp án: D

Câu hỏi 5: Muốn đặt câu cầu khiến ta có thể thêm từ hãy hoặc đừng hoặc chớ vào đâu?

A. Trước động từ

B. Vào cuối câu

C. Vào đầu câu

D. Không thêm vào

Đáp án: A

Câu hỏi 6: Câu: “Dưới đáy rừng, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. ” được viết theo cấu trúc nào sau đây?

A. Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ

B. Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ

C. Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ

D. Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ

Đáp án: C

Câu hỏi 7: Nhà thơ nào đã viết những câu thơ sau:

"Không có kính ừ thì ướt áo

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi."

A. Phạm Đình Thi

B. Phạm Tiến Duật

C. Huy Cận

D.Hồ Chí Minh

Đáp án: B

Câu hỏi 8: Trong các trạng ngữ sau, trạng ngữ nào không chỉ địa điểm (nơi chốn)?

A. Trên cánh đồng

B. Những ngày qua

C. Khắp mọi nơi

D. Phía cuối chân đê

Đáp án: B

Câu hỏi 9: Từ “suy nghĩ” trong câu “Nó đang suy nghĩ tìm cách vượt qua con suối.” thuộc từ loại nào?

A. Danh từ

B. Động từ

C. Tính từ

D. Quan hệ từ

Đáp án: B

Câu hỏi 10: Từ loại nào dùng để chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)?

A. Danh từ

B. Động từ

C. Đại từ

D. Tính từ

Đáp án: A

Đánh giá bài viết
44 4.325

Video đang được xem nhiều

Trạng Nguyên Tiếng Việt Xem thêm