Giải Bài 23: Bóp nát quả cam - Nói và nghe trang 103

Giải Bài 23: Bóp nát quả cam - Nói và nghe trang 103 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp học sinh nắm được nội dung và tập kể lại được câu chuyện Bóp nát quả cam.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 103 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Nêu sự việc trong từng tranh:

Bóp nát quả cam

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Trần Quốc Toản xô những người lính gác để đi đâu?

Trần Quốc Toản nói với vua điều gì?

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Vua nói với Trần Quốc Toản điều gì?

Quả cam trên tay Trần Quốc Toản thế nào?

Trả lời

Bóp nát quả cam

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Trần Quốc Toản xô những người lính gác để vào gặp vua, xin vua cho đánh giặc.

Trần Quốc Toản nói với vua “Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!”

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Vua nói “Trần Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen”

Quả cam trên tay Trần Quốc Toản bị bóp nát từ lúc nào không biết.

Câu 2 trang 104 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Trả lời

Bóp nát quả cam

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Thấy sứ giặc Nguyên ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc.

Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Bóp nát quả cam - Phần đọc

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhung còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước".

Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt, làm nát quả cam quý.

Vận dụng

Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi của Trần Quốc Toản.

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Phần đọc

Giải Bài 23: Bóp nát quả cam - Nói và nghe trang 103 đã trình bày câu chuyện Bóp nát quả cam theo từng đoạn tương ứng với từng bức tranh, giúp học sinh nắm bắt và tự tin kể lại câu chuyện theo yêu cầu của giáo viên. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu, bài tập khác thuộc các môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 để học tập tốt chương trình lớp 2 ở lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cùng sự đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm