Giáo án bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 30 bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được những đóng góp quan trọng của Các Mác đối với lịch sử nhân loại và rèn kỹ năng đọc hiểu, nắm được nghệ thuật lập luận của Ăng- ghen; giáo dục thái độ biết ơn và trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã đặt ra.

Giáo án bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Giáo án Ngữ văn 11 bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Bài giảng Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ngữ văn 11

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

A. Kết quả cần đạt

 • Giúp học sinh nhận thức được những nội dung và tầm vóc ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với lịch sử tư tưởng nhân loại.
 • Hiểu được tình cảm thương tiếc vô hạn của Ăng-ghen đối với Các Mác.
 • Hiểu được nghệ thuật so sánh tầng bậc để là tăng sức mạnh và sự chặt chẽ của lập luận trong bài viết.

B. Phương tiện dạy học

 • Sách giáo khoa Ngữ văn 11 nâng cao, tập 2 – NXBGD
 • Sách giáo viên 11 nâng cao, tập 2 - NXBGD
 • Giáo án "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác"

C. Cách thức dạy học

 • Đặc điểm của bài học là được viết theo kiểu văn chinh luận. Do đó, người giáo viên cần phải biết kết hợp lý thuyết làm văn vào dạy học nhằm khắc sâu kiến thức văn chính luận cho học sinh qua một tác phẩm cụ thể.
 • Lấy học sinh làm trung tâm của giời dạy, sử dụng các hình thức phát vấn, trao đổi, thảo luận để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc tiếp nhận bài học.

D. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định lớp

Không kiểm tra bài cũ

2. Dẫn vào bài mới.

Các Mác - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới đã được lịch sử nhân loại ngợi ca bằng những áng văn hay nhất, đẹp nhất. Tại đám tang của Các Mác diễn ra ở nghĩa trang Hai- ghết, London (Vương quốc Anh), Ăng-ghen đã viếng linh hồn Mác bằng một bài văn tế đặc biệt,khác nhiều so với bài văn tế thông thường. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu bài văn tế trang trọng, thiêng liêng đó để hiểu thêm về vị lãnh tụ thiên tài, về con người bất tử: Các Mác

Hoạt động của giáo viên và học sinhNội dung cần đạt
Lịch sử nhân loại vô cùng tự hào được chứng kiến tình bạn gắn bó thân thiết của hai nhân vật vĩ đại Các Mác và Ăng-ghen. Nói đến Mác là đồng thời lịch sử nhắc tới Ăng-ghen và viết tên Ăngghen, nhân loại luôn ghi cùng tên tuổi Mác. Cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu vài nét về Các Mác và Ăng-ghen qua phần tiểu dẫn.

Mời học sinh đọc phần tiểu dẫn về Ăng-ghen và tóm tắt những hiểu biết về Ăng-ghen?

Hãy nêu những hiểu biết của em về Các Mác?

Giáo viên: Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận định mình là học trò của Các Mác, Lê Nin.

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản của Mác đã mở đường cho nhân loại bước vào kỉ nguyên CNXH và Cộng sản chủ nghĩa. Đây là mô hình xã hội lý tưởng mà đất nước ta đang cố gắng xây dựng.

Kế thừa những tinh hoa của triết học cổ điển Đức và những di sản của triết học của nhân loại, bằng những nghiên cứu tổng kết thực tiễn cách mạng và khả năng sáng tạo thiên tài, Mác đã đặt nền móng cho sự ra đời của triết học Mác-xít. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Em có hiểu biết gì về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

Bài điếu văn không chỉ biểu hiện tình cảm tiếc thương của Ăng- ghen và những người cộng sản trước một tổn thất to lớn không thể bù đắp mà còn là bản tổng kết ngắn gọn, súc tích sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Các Mác.

Yêu cầu học sinh đọc văn bản.

Hãy xác định thể loại của tác phẩm. Em hiểu thế nào là văn tế?

I. Tiểu dẫn

1. Tác giả Ăng-ghen (1820-1895)

 • Tên đầy đủ là: Phi-đrích Ăng-ghen (Fried rich Engels)
 • Là nhà triết học người đức, nhà lý luận và hoạt động cách mạng nổi tiểng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản.
 • Sự nghiệp sáng tác: Ăng-ghen chủ yếu viết những tác phẩm về triết học,chính trị,kinh tế,lịch sử.

2. Các Mác (1818 - 1883).

 • Là nhà triết học và lý luận chính trị vĩ đại người Đức, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
 • Sự nghiệp sáng tác gắn liền với cuộc đời hoạt động chính trị.
 • Tác phẩm tiêu biểu: Bộ tư bản(1864 - 1876).

3. Tác phẩm "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác"

Hoàn cảnh ra đời: Văn bản được Ăng – Ghen viết sau thời điểm Các Mác qua đời và được ông đọc tại lễ an táng Mác.

Đánh giá bài viết
1 4.219
Sắp xếp theo
  Giáo án Ngữ văn lớp 11 Xem thêm