Giáo án bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Giáo án Ngữ văn lớp 11

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 32: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh nắm được kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học; vận dụng các thao tác đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về một hiện tượng gần gũi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Giáo án Một thời đại trong thi ca Ngữ Văn 11

Giáo án bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Khái niệm, yêu cầu, cách thức triển khai các thao tác lập luận đã học: giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.
  • Sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận trong việc tạo lập văn bản nghị luận.

2. Kỹ năng:

  • Nhận diện các thao tác lập luận được sử dụng trong các đoạn văn, bài văn nghị luận.
  • Vận dụng kết hợp một số thao tác lập luận đã học để viết bài văn nghị luận.

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng kết hợp các thao tác lập luận để đạt hiệu quả trong làm văn cũng như giao tiếp.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án, SGK – SGV, tài liệu tham khảo

2. Học sinh: sgk, vở ghi, vở soạn

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HV.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HVKiến thức cần đạt

* Hoạt động 1

Hãy kể tên các thao tác lập luận đã học?

Hãy phân biệt các thao tác lập luận trên?

Tại sao trong văn bản nghị luận cần có sự kết hợp của các thao tác nói trên?

I. Ôn tập kiến thức: 6 thao tác lập luận:

Chứng minh là dùng dẫn chứng và lí lẽ để người đọc (người nghe) tin một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc trong văn học.

Giải thích là dùng lí lẽ và dẫn chứng để giúp người đọc (người nghe) hiểu một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc trong văn học.

Phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố, bộ phận để xem xét rồi khái quát, phát hiện bản chất của đối tượng. Chia tách vấn đề để tìm hiểu giúp ta biết cặn kẽ, thấu đáo.

So sánh nhằm đối chiếu hai hay nhiều sự vật hoặc các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng... để chỉ ra những nét giống nhau hoặc khác nhau giữa chúng.Từ đó, thấy được đặc điểm và giá trị của mỗi sự vật, hiện tượng được so sánh.

Bác bỏ là dùng lí lẽ và dẫn chứng để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác,... Từ đó, nêu ý kiến của mình để thuyết phục người nghe, (người đọc).

Bình luận là đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, sự đánh giá, bàn bạc của mình về một hiện tượng, vấn đề.

Đánh giá bài viết
4 6.972
Sắp xếp theo
    Giáo án Ngữ văn lớp 11 Xem thêm