Giáo án Ngữ văn 11 bài: Xin lập khoa luật

Giáo án môn Ngữ văn lớp 11

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 11 bài: Xin lập khoa luật để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án Ngữ văn 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Ngữ văn 11 bài: Thực hành về thành ngữ điển cố

Giáo án Ngữ văn 11 bài: Chiếu cầu hiền

Giáo án Ngữ văn 11 bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 • Hiểu được nội dung của luật, mối quan hệ của luật đối với mọi thành viên trong xã hội. Nắm được nội dung của luật đối với đời sóng của con người.
 • Hiểu được đặc điểm loại văn bản điều trần.

2. Kĩ năng: Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập theo đúng qui định và sống theo đúng luật pháp.

B. Chuẩn bị bài học:

1. Giáo viên:

1.1 Dự kiến bp tổ chức hs hoạt động cảm thụ tác phẩm:

 • Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm.
 • Định hướng tìm hiểu nội dung văn bản qua hệ thống câu hỏi bằng hình thức trao đổi, thảo luận nhóm.
 • Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn.

1.2. Phương tiện: Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo.

2. Học sinh: Hs chủ tìm hiểu về tác giả, thể loại, đọc kĩ về tác phẩm theo hệ thống thể loại.

C. Hoạt động dạy và học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giới thiệu bài mới.

Nguyễn Trường Tộ là một người có tài, thông thạo cả Hán học và Tây học. Ông cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng, có chủ trương canh tân đất nước thông qua luật pháp. Điều này đã thể hiện rất rõ qua bài “Xin lập khoa luật” trích “tế cấp bát điều”

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

* Hoạt động 1.

Học sinh đọc tiểu dẫn SGK.

- Phần tiểu dẫn SGK trình bày những nội dung chính nào?

Trình bày vài nét về tác giả Nguyễn Trường Tộ?

Trình bày xuất xứ và mục đích của bài ‘‘xin lập khoa luật’’?

- Theo em văn bản được chia làm mấy phần? Nội dung từng phần?

* Hoạt động 2.

Hướng dẫn HS đọc văn bản.

Thảo luận nhóm.

GV định hướng nội dung nghệ thuật qua hệ thống câu hỏi

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

Luật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Em có nhận xét như thế nào về cách lập luận của tác giả?

Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp?

Theo Nguyễn Tường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả.

Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)

Quê: Bùi Chu – Hưng Trung – Hưng Nguyên – Nghệ An.

Là người thông thạo cả Hán học và Tây học → có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa trông rộng.

2. Giới thiệu: "Xin lập khoa luật".

Trích từ bản điều trần số 27: ‘‘Tế cấp bát điều’’ bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa luật.

3. Thể loại và bố cục.

- Điều trần: Thể văn nghị luật chính trị - xã hội, trình bày vấn đề theo từng điều, từng mục.

- Bố cục: 3 phần.

+ Phần 1: Vai trò và tác dụng của luật pháp đối với xã hội.

+ Phần 2: Mối quan hệ giữa luật pháp với đạo Nho, văn chương nghệ thuật.

+ Phần 3: Mối quan hệ giữa luật pháp với đạo đức.

II. Đọc – hiểu:

1. Nội dung:

- Luật bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường...

- Việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây rất công bằng, nghiêm minh. Không có ai (kể cả vua chúa) được đứng ngoài, đứng trên luật pháp. Nhà nước xã hội vận hành và phát triển bằng luật pháp. mọi sự thưởng phạt đều dựa trên luật pháp. Đó là những nhà nước pháp quyền.

a. Vai trò của luật đối với đời sống con người:

- Luật có tác dụng cai trị xã hội, duy trì sự tồn tại của đất nước.

Quan dùng luật để cai trị nhân dân, dân theo luật mà giữ gìn. Bất cứ hình phạt nào cũng không vượt khỏi luật. Luật phải đề cao tính dân chủ, gắng với đời sống con người.

- Luật còn là đạo đức, đạo làm người «trái luật là có tội, giữ đúng luật là dạo đức» và có «có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư»

(Quan hệ giữa đạo đức và luật pháp là ở chỗ thống nhất giưã đúng luật và đạo đức. Công bằng, luật pháp là đạo đức. Đạo đức lớn nhất là chí công vô tư. Trái luật cũng đồng nghĩa với trái đạo đức).

=> Cách lập luận chặt chẽ, sử dụng phương pháp liên tưởng đối chiếu mở rộng tầm nhìn.

b. Điểm hạn chế của Nho học:

- Đạo Nho là một thứ luật phong kiến nội dung: không gì lớn bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa.

- Theo tác giả Nho học không có truyền thống tôn trọng luật pháp vì chỉ nói suông trên giấy, làm tốt chẳng ai khen, làm dở chẳng ai chê. Đến Khổng Tử cũng công nhận điều này.

2. Nghệ thuật:

Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, lời lẽ mêm dẻo, có sức thuyết phục.

3. Ý nghĩa văn bản:

Bản điều trần thể hiện tư tưởng cấp tiến của Nguyễn Trường Tộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

4. Củng cố, luyện tập.

 • HS trao đổi cặp và cho biết suy nghĩ của mình.
 • Tìm hiểu và nhận xét về tình hình thực hiện luật pháp ở nước ta hiện nay trên một lĩnh vực mà em biết? (An toàn giao thông; Vệ sinh môi trường…).

5. Hướng dẫn về nhà

 • Nắm nội dung bài học.
 • Đọc lại văn bản.
 • Soạn bài theo phân phối chương trình.
Đánh giá bài viết
3 5.819
Sắp xếp theo
  Giáo án Ngữ văn lớp 11 Xem thêm