Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

Những oxit tác dụng với nước

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của oxit, những oxit tác dụng với nước từ đó bạn đọc vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan đến Oxit tác dụng với nước. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan 

Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

A. CO2.

B. Fe2O3.

C. N2O5.

D. CaO.

Đáp án hướng dẫn giải 

Oxit bazo tan tác dụng với nước ở nhiệt thường tạo ra dung dịch kiềm làm quỳ tím hóa xanh

Chọn đáp án D

A sai vì CO2 là oxit axit  tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ

B. sai vì Fe2O3 là oxit bazo không tan

C sai N2O5 là oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ

D. Đúng CaO là oxit bazo tan tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm làm quỳ tím hóa xanh

Oxit tác dụng với nước

  • Oxit bazơ tác dụng với nước

Một số Oxit bazơ tan (oxit của kim loại kiềm và kiểm thổ trừ BeO, MgO) tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm). Dung dịch kiềm làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Phương trình phản ứng: Oxit bazơ (tan) + H2O → Bazơ

Ví dụ:

K2O + H2O  → 2KOH

  • Oxit axit tác dụng với nước 

Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Dung dịch axit thu được sau phản ứng làm quỳ tìm hóa đỏ

Phương trình phản ứng: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ:

N2O5 + H2O → 2HNO3

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là

A. K2O

B. ZnO

C. FeO

D. CO2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. P2O5

B. SO2

C. Fe2O3

D. NO

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

A. Na2O

B. MgO

C. Fe2O3

D. NO

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazo là:

A. CaO, K2O, BaO, Li2O

B. CaO, Fe2O3, Na2O, BaO

C. BaO, K2O, SiO3, CO

D. N2O5, BaO, CO2, NO

Xem đáp án
Đáp án D

..........................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 8.953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm