Quy định về thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Quy định về thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Sau đây là những thông tin quan trọng mà người lao động, cán bộ, công chức, viên chức cần biết.

Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty, tính đến thời điểm tháng 10.2020 là 5 tháng. Tuy nhiên, tôi có ý định nghỉ việc khi chưa đóng đủ 12 tháng, thì có cách nào để duy trì BHXH không bị ngắt quãng không?

Nếu như tôi tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian nghỉ việc, thì khi đóng đủ 12 tháng tôi có được nhận BHXH thất nghiệp hay không? Và tổng thời gian tính BHXH sẽ được tính như thế nào? Sau một thời gian nếu tôi đã có việc mới, công ty mới có thể đóng tiếp BHXH này hay phải tính lại từ đầu?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5, Điều 3, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 4, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ 2 chế độ: Hưu trí và tử tuất.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu bạn nghỉ việc ngừng đóng BHXH bắt buộc thì bạn có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để cộng dồn thời gian đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí sau này nhưng thời gian tham gia BHXH tự nguyện không được cộng tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu sau 1 thời gian bạn tìm được việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì công ty mới sẽ tiếp tục đóng BHXH cho bạn nối với thời gian bạn đã tham gia BHXH trước đó (kể cả BHXH tự nguyện) để làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH sau này.

.................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Quy định về thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 305
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm