Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 4

Bài tập Hóa học lớp 11 chương 2

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 4 với nhiều câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng nhằm ôn luyện lại kiến thức được học trên lớp cũng như nâng cao khả năng của bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 1

 • 1
  Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?
 • 2

  Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là?

  1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

  2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

  3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

  4. Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

  5. Dễ bay hơi, khó cháy.

  6. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

  Nhóm các ý đúng là:

 • 3
  Cấu tạo hoá học là?
 • 4
  Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ?
 • 5

  Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

 • 6
  Đặc điểm chung của các cacbocation và cacbanion là?
 • 7
  Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là?
 • 8

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • 9

  Kết luận nào sau đây là đúng?

 • 10

  Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 214
Sắp xếp theo
  Môn Hóa học lớp 11 Xem thêm