Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 6 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt

Mã số: 03235. Thời gian: 20 phút. Đã có 20.910 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 6 năm 2016 gồm 3 bài tập. Hãy chú ý thời gian làm bài là 20 phút. Sau đây mời các bạn tham gia làm bài thi trực tuyến Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 6 năm 2016 dưới đây miễn phí. Các bạn có thể kiểm tra kết quả sau khi đã nộp bài. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Bài 1: Trâu vàng uyên bác. (ĐIền chữ hoặc từ thích hợp.)
Sự tích hồ ............. bể.
Chó ......... mèo đậy.
Cưa gỗ thì đè, cưa ............... thì đỡ.
Chim có tổ, người có ...................
Lời chào cao hơn ............. cỗ.
Công ................ nghĩa mẹ.
Thân .............. ưa nặng.
Ba ............. chích chòe.
Tấc ............... tấc vàng.
Nhất nước nhì phân tam ............... tứ giống.
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Cụm từ "phía trên dải đê" trong câu: "Phía trên dải đê, đàn trâu tung tăng gặp cỏ." là thành phần gì trong câu?

Câu hỏi 2:

Bài đọc "Ông trạng thả diều" là nói đến vị trạng nguyên nào?

Câu hỏi 3:

Tiếng "yêu" gồm những bộ phận nào?

Câu hỏi 4:

Từ "quyết định" trong câu: "Quyết định đó làm tôi vui sướng. " là từ loại gì?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào không phải từ láy?

Câu hỏi 6:

Câu "Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới." có mấy từ láy?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào là danh từ chung chỉ người?

Câu hỏi 8:

Từ "thông minh" trong câu "Nguyên Bảo là một cậu bé thông minh." là từ loại gì?

Câu hỏi 9:

Vị Trạng nguyên nào được gọi là Trạng Trình?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào là tính từ?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Tên những chiếc tàu của Bạch Thái Bưởi đều mang tên của những ............. vật, địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu. Tí............ tiểu thành đại.

Câu hỏi 3:

Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu: Từ "sơ sinh" thuộc loại từ ...........ép.

Câu hỏi 4:
Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Người đỗ đầu kì thi cao nhất thời xưa gọi là trạng .................
Câu hỏi 5:

Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Không có việc gì .............. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên.

Câu hỏi 6:

Từ "chăm chỉ" trong câu "Huy là học sinh chăm chỉ nhất lớp" được gọi là .........ính từ.

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Đi một ngày đàng học một .............àng khôn.

Câu hỏi 8:
Từ "cổ kính" trong câu "Thành phố có những ngôi nhà cổ kính" được gọi là tính ...........................
Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống tiếng phù hợp để hoàn thành câu. Lửa thử vàng. Gian ............ thử sức.

Câu hỏi 10:
Điền vào chỗ trống. "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi là người rất có .........í.
Bắt đầu ngay
331 20.910