Toán lớp 6 - Chuyên đề phép nhân phân số

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
1
Toán 6 - Chuyên đề phép nhân phân số
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
A. thuyết
1. Quy tắc
Muốn nhân hai phân số có cùng mẫu số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu
với nhau
.
.
.
a c a c
b d b d
Chú ý:
+ một số nguyên
m
được coi phân số
1
m
nên
. .
. .
1 1.
a m a m a m a
m
b b b b
Điều này nghĩa là: muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số
nguyên đó với t của phân số và gi nguyên mẫu.
+ Với
n
một số nguyên dương, ta gọi tích của
n
thừa s
a
b
y thừa bậc
n
của
a
b
hiệu
n
a
b
.
Hơn nữa, theo quy tắc nhân phân số, ta có:
2. Tính chất bản của phép cộng phân số
Tương t phép nhân số nguyên, phép nhân phân số các tính chất cơ bản sau:
+ Tính chất giao hoán:
. .
a c c a
b d d b
+ Tính chất kết hợp:
. . . .
a c p a c p
b d q b d q
+ Nhân với số 1:
.1 1.
a a a
b b b
+ Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
. . .
a c p a c a p
b d q b d b q
B. Bài tập vận dụng
dụ 1: Tính:
7 3
.
4 5
Lời giải:
7 . 3
7 3 21
.
4 5 4.5 20
Áp dụng: Tính (rút gọn nếu thể)
1,
39 56
.
28 47
2,
6 15
.
25 4
3,
2 7
.
21 3
4,
15 14
.
7 25
5,
11
0.
13
6,
8 25
.
5 24
7,
7
2 .
12
8,
5
3.
6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
2
9,
21 10
.
15 14
10,
2
2
3
11,
3 4
.
4 5
12,
8 45
.
27 16
13,
8 5
.
3 6
14,
4 7
.
7 4
15,
16 5
.
30 12
16,
8 15
.
18 27
17,
13 1
.
30 5
18,
2 3
.
21 28
19,
3
3
4
20,
18 35
.
24 10
Đáp số:
1,
78
47
2,
9
10
3,
2
9
4,
6
5
5,
0
6,
5
3
7,
7
6
8,
5
2
9,
1
10,
4
9
11,
3
5
12,
5
6
13,
20
9
14,
1
15,
2
9
16,
20
81
17,
13
150
18,
1
98
19,
27
64
20,
21
8
dụ 2: Tìm
x
, biết:
1 2 22
.
5 11 6
x
Lời giải
1 2 22 1 2.22 1 44 1 1 1 1 9
.
5 11 16 5 11.16 5 176 5 4 4 5 20
x x x x x
Áp dụng: Tìm
x
, biết
1,
1 4
.
2 3
x
2,
5 30
.
5 6 19
x
3,
3 2
.
15 5 3
x
4,
11 6 77
.
8 13 x
5,
7 13 4
.
8 12 5
x
6,
2
6 4 3
.
15 27 4
x
7,
1 6 9
2. .
4 18 2
x
8,
3
6 9 2
.
12 48 3
x
9,
4 5 7
.
6 25 15
x
10,
5 16 8
.
6 42 56
x
11,
4 6 7
.
5 20 3
x
12,
2
7 4
.3
5 9
x
Đáp án:
1,
2
3
x
2,
125
19
x
3,
6x
4,
364
3
x
5,
1
120
x
6,
19
60
7,
7
8
x
8,
4
9
x
9,
43
75
x
10,
87
98
x
11,
1
10
x
12,
547
45
x
dụ 3: Tính nhanh giá tr của biểu thức sau:
7 39 50
. .
25 14 78
A
Lời giải:
Ta
7 .39.25.2
7 39 50
. . 1
25 14 78 25. 7 .2.39
A
Áp dụng: Tính nhanh các giá trị của các biểu thức sau:
1,
3 22 121
. .
11 66 15
B
2,
1 7
. .12
4 3
C
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
3
3,
3 2 7 19
. . .20.
7 5 3 72
D
4,
6 8 6 9 3 6
. . .
7 13 13 7 13 7
E
5,
1 152 68 1
. .
4 11 4 11
F
6,
2
9 53 3 22
. .
25 3 5 3
G
Đáp án:
1,
11
15
B
2,
7C
3,
19
9
D
4,
14
13
E
6,
5F
7,
9G
dụ 4: So sánh:
1 2 3
.
2 3 10
A
7 1 3
.
8 4 2
B
Lời giải:
1 2 3 1 3 10 9 19
.
2 3 10 3 10 30 30 30
A
7 1 3 7 3 5
.
8 4 2 8 8 8
B
Ta quy đồng 2 phân số thấy:
152 150
,
240 240
A B A B
Áp dụng: So sánh c cặp phân số sau:
1,
2 4 8 1
.
3 5 15 15
C
1 5 2 3
. .
2 6 3 4
D
2,
3 7 1 7 1
. .
10 10 2 50 100
A
3 7 1 7 1
. .
2 10 4 5 20
B
Đáp án
1,
C D
2,
A B
dụ 5: Tính tích:
1 1 1 1
1 . 1 .... 1 . 1
2 3 999 1000
P
Lời giải:
1 1 1 1
1 . 1 .... 1 . 1
2 3 999 1000
1 2 3 998 999 1
. . ..... .
2 3 4 999 1000 1000
P
Áp dụng:
Bài 1: Tính tích:
1,
3 8 15 2499
. . ...
4 9 16 2500
A
2,
2 2 2 2
2 3 4 50
. . ...
1.3 2.4 3.5 49.51
B
3,
1 2 10
1 1 ... 1
7 7 7
C
Bài 2: Chứng tỏ rằng:
1,
1 1 1 1 1
...
201 202 399 400 2
S
2,
1 1 1 1
... 2
5 6 16 17

Chuyên đề phép nhân phân số

Chuyên đề Phép nhân phân số Toán lớp 6 được VnDoc biên soạn và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đây là phần bài tập về Phép nhân phân số được chia làm hai phần: Lý thuyết và Bài tập vận dụng. Phần lý thuyết gồm quy tắc nhân phân số và tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Bài tập được chia làm các ví dụ thường gặp có bài tập luyện thêm và đáp án đi kèm. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về phần Phép nhân phân số đã được học.

Ngoài Chuyên đề Phép nhân phân số, mời các bạn học sinh tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020, Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6, 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6.... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
11 10.055
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán 6 Xem thêm