Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021

Bộ 10 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 có đáp án hướng dẫn giải chi tiết để cho các bạn học sinh tiện theo dõi trong quá trình làm bài. Bộ đề gồm 10 đề  giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp các em ôn tập lại kiến thức Hóa học 8 đầu năm đã được học, khả năng phân tích các dạng bài tập. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hy vọng với Bộ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa này còn giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình ôn tập cũng như ra đề Hóa học 8. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo:

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 8 – Đề số 1

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi

A. proton

B. Electron và nơtron

C. electron

D. Proton và nơtron

Câu 2. Phân tử khối của hợp chất NO2 là:

A. 46

B. 44

C. 30

D. 48

Câu 3. Cho các chất có công thức hóa học sau: Al, Al2O3, Fe(OH)3, KClO3, O2, N2. Số đơn chất là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4. Nguyên tử Mg nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon.

A. 2 lần

B. 1 lần

C. 1,5 lần

D. 0,5 lần

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hãy chọn từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau:

a) Động vật, cây cối, sông, suối, ao hồ là những…………………Sách vở, ti vi, bàn học, xe máy, quạt điện, là những……………..

b) Hạt gạo, bắp ngô, quả chuối, chanh, khí quyển, đại dương, gọi là những………………….; tinh bột, glucozơ, nước, đường, chất dẻo, tơ, protein được gọi là……………...

Câu 2. (1,5 điểm) Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt 3 chất sau: bột than, bột sắt, bột lưu huỳnh. Hãy dựa vào tính chất vật lí đặc trưng nhận biết các chất trên?

Câu 3. (2,5 điểm) Cho số p của các nguyên tử sau:

Nguyên tửHidroNatriOxiMagieCanxi
Số proton11181220

Hãy chỉ ra sự phân bố electron trên các lớp electron, số p trong hạt nhân nguyên tử, số lớp e, số e lớp ngoài cùng của từng nguyên tử trên.

Câu 4. (2,5 điểm)

a) Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nito, natri, canxi.

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 8 - Đề số 1

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
DABA

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

a) vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo

b) vật thể tự nhiên, chất

Câu 2. (1,5 điểm)

Để nhận biết 3 bột trên ta dựa vào màu sắc của chất: bột lưu huỳnh có màu vàng, màu

đen là bột than, màu xám, nặng là bột sắt

Câu 3. (2,5 điểm)

Dựa trên số electron tối đa trên các lớp:

Lớp 1: tối đa 2 e  Lớp 2: tối đa 8 e

Lớp 3: tối đa 8 e  Lớp 4: tối đa 8 e.

Nguyên tửHidroNatriOxiMagieCanxi
Số proton11181220
Số e 11181220
Số lớp e13234
Số e lớp ngoài cùng11622

Câu 4. (2,5 điểm)

a)

2C: 2 nguyên tử cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hidro

O: 1 nguyên tử oxi

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra: tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đó

Lưu huỳnh: S, sắt: Fe, nhôm: Al, magie: Mg, kẽm: Zn, nito: N, natri: Na, canxi: Ca.

B. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 8 – Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ mấy loại hạt

A. Proton, electron

B. Electron và nơtron

C. Electron, nơtron

D. Proton, nơtron và electron

Câu 2. Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:

A. 96

B. 98

C. 49

D. 94

Câu 3. Dãy nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. Nước cất (H2O), gang (Hỗn hợp gồm Fe, C,…)

B. Muối ăn (NaCl), đường glucozơ (C6H12O6)

C. Khí Clo (Cl2), khí nitơ (N2)

D. Rượu etylic (C2H5OH), không khí

Câu 4. Nguyên tử sắt nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử magie.

A. 2,2 lần

B. 2,3 lần

C. 2,1 lần

D. 2,4 lần

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Ghép các cụm từ ở cột A với các dữ kiện ở cột B để tạo thành câu có nội dung đúng.

Cột A Cột B
(1) Hợp chất là(a) Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
(2) Nguyên tố hóa học là(b) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên
(3) Nguyên tử là(c) Khối lượng của phân tử tính bằng đvC
(4) Nguyên tử khối là(d) Hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
(5) Đơn chất là(e) Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC
(6) Phân tử khối là(f) Những chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học

Câu 2. (1,5 điểm) Phân loại các chất sau đây đâu là đơn chất, đâu là hợp chất: than, nước vôi trong, nhôm oxit, khí nitơ, kali, muối ăn, đường, nước, khí oxi.

Câu 3. (2 điểm) Phân tử khối của KMnO4 là 158 đvC. Trong phân tử kalipenmanganat có 1K, 1Mn và 4O. Tính nguyên tử khối của mangan biết nguyên tử khối của K là 39 đvC của oxi là 16 đvC.

Câu 4. (2,5 điểm)

a) Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2Ca, 3Ba, 5N2, 2K, O, 3KCl.

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố canxi, cacbon, lưu huỳnh, thủy ngân, clo, photpho, bạc, sắt, nitơ, oxi.

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 8 - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
DBCB

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. 

1-b2-a3-d4-e5-f6-c

Câu 2.

Đơn chất: than, kali, khí oxi, khí nitơ

Hợp chất: nước vôi trong, nhôm oxit, muối ăn, đường, nước

Câu 3. 

Gọi nguyên tử khối của Mn là x ta có: 158 = 1.39 + Mn.x + 16.4 => x = 55 đvC

Câu 4.

a)

2Ca: 2 nguyên tử canxi

5N2: 5 phân tử nitơ

2K: 2 nguyên tử kali

3Ba: 3 nguyên tử bari

O: 1 nguyên tử oxi

3KCl: 3 phân tử kaliclorua

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra: tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đó

Canxi: Ca, cacbon: C, lưu huỳnh: S, thủy ngân: Hg, clo: Cl, photpho: P, bạc: Ag, sắt: Fe, nitơ: N, oxi: O

C. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 8 – Đề số 3

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Trong nguyên tử, hạt nào sau đây mang điện tích dương?

A. Proton

B. Nơtron

C. Electron

D. Nơtron và electron

Câu 2. Hợp chất Fe(NO3)x có phân tử khối là 242 đvC. Giá trị của x là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 3. Dãy nào sau đây đều là hỗn hợp?

A. Nước cất, nước mưa, khí oxi

B. Muối ăn, đường glucozơ, sắt

C. Khí Clo, Rượu etylic, không khí

D. Nước khoáng, nước đường, nước muối.

Câu 4. Nguyên tử Canxi nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử đồng.

A. 1,25 lần

B. 0,8 lần

C. 1,6 lần

D. 0,625 lần

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Điền các cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

a) Trong nhà bếp có một lọ thủy tinh đựng đường. Đường là ……………… được tạo nên từ 3 nguyên tố cacbon (C), oxi (O), hidro (H)

b) Công thức H2SO4 cho ta biết phân tử axit sunfuric có 2………. hidro, 1……………..lưu huỳnh………….4 oxi,……………. của H2SO4 bằng 98 đvC

c) Điện phân nước (H2O) thu được khí hidro (H2) và khí oxi (O2). Hai khí này là các……………….

Câu 2. (1,5 điểm) Điền các thông tin còn thiếu vào bảng sau:

Số protonTên nguyên tốKí hiệu hóa họcNguyên tử khối
6C
Natri23
Cl
Nhôm
Fe56
8O

Câu 3. (2 điểm) Cho biết ý nghĩa của các công thức hóa học sau:

a) Fe(NO3)3

b) Na2SO4

Câu 4. (2,5 điểm) Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nhóm (OH). Biết phân tử khối của hợp chất trên nặng hơn phân tử canxi 1,45 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất trên.

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 8 - Đề số 3

Phần 1. Trắc nghiệm 

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
ACCD

Phần 2. Tự luận 

Câu 1. 

a) Trong nhà bếp có một lọ thủy tinh đựng đường. Đường là hợp chất được tạo nên từ 3 nguyên tố cacbon (C), oxi (O), hidro (H)

b) Công thức H2SO4 cho ta biết phân tử axit sunfuric có 2 nguyên tử hidro, 1 nguyên tử lưu huỳnh nguyên tử 4 oxi, phân tử khối của H2SO4 bằng 98 đvC

c) Điện phân nước (H2O) thu được khí hidro (H2) và khí oxi (O2). Hai khí này là các đơn chất

Câu 2.

Số protonTên nguyên tốKí hiệu hóa họcNguyên tử khối
6CacbonC12
11NatriNa23
13CloCl35,5
17NhômAl27
26SắtFe56
8OxiO16

Câu 3. 

Công thức hóa học Fe(NO3)3 cho biết:

Hợp chất do 3 nguyên tố là Fe, N, O tạo ra.

Có 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử N và 9 nguyên tử O trong 1 phân tử Fe(NO3)3

Phân tử khối bằng: 56.1 + 14.3 + 16.3.3 = 242 đvC

Công thức Na2SO4 cho biết:

Hợp chất do 3 nguyên tố là Na, S, O tạo ra.

Có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O trong 1 phân tử Na2SO4

Phân tử khối bằng: 23.2 + 32.1 + 16.4 = 142 đvC

Câu 4. 

a. Phân tử khối của hợp chất trên bằng: 1,45.12 = 58 đvC

b. Công thức hóa học của hợp chất là X(OH)2

Phân tử khối của hợp chất là: X + 16.2 + 2 = 58

=> X + 34 = 58 => X = 24

Nguyên tử khối của X là 24

Tên gọi của nguyên tố X là kẽm, kí hiệu hóa học: Zn

.............................

Để xem được đủ 10 đề kèm đáp án, mời quý thầy cô cùng các em học sinh tải tài liệu về!

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 4.808
Sắp xếp theo

    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

    Xem thêm