Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Lịch sử

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Lịch sử là tài liệu tham khảo môn Lịch sử 6 được VnDoc sưu tầm và đăng tải dành cho các em học sinh lớp 6 ôn tập, củng cố kiến thức môn Sử lớp 6. Hi vọng tài liệu này giúp các em ôn tập tốt môn Lịch sử nhằm đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019 - 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Đánh dấu X vào trước ý trả lời đúng.

a). Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng

Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ

b). Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

Hang Thẩm Bà.

Mái đá Ngườm.

Hang Thẩm Hai.

Xuân Lộc.

c). Nghề chính của cư dân Văn Lang là:

Đánh cá

Săn bắn thú rừng

Trồng lúa nước

Buôn bán

Câu 2. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đơn dưới đây để hoàn thành đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

"..................................... trốn vào rừng ,không ai chịu để quân…………………

bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày …………………đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là ............................................”

Câu 3. Nối các ý ở cột A với các quốc gia tương ứng ở cột B

A

B

Nằm trên lưu vực các con sông lớn

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải

Có nền nông nghiệp phát triển

Kinh tế chủ yếu là ngoại thương, hàng hải.

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Là các quốc gia ra đời sớm nhất trong lịch sử

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang? (2đ)

Câu 2: Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì? (3đ)

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm, mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1: Ý trả lời đúng.

a). Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

b). Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

Hang Thẩm Hai.

c). Nghề chính của cư dân Văn Lang là:

Trồng lúa nước

Câu 2. Từ thích hợp trong đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

"........ Người Việt................... trốn vào rừng ,không ai chịu để quân …Tần ……..

bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày … ở yên ………đêm đến ra đánh quân Tần". Người kiệt tuấn đó là ..... Thục Phán.................”

Câu 3. Nối các ý ở cột A với các quốc gia tương ứng ở cột B

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang.

Nhận xét về bộ máy nhà nước Văn Lang:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử

Nhà nước Văn Lang vẫn còn đơn giản, sơ khai, chưa có pháp luật và quân đội

(Vẽ được sơ đồ rõ nét được 1 điểm, nêu được nhận xét được 1 điểm)

Câu 2:

Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương:

- Do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng của mình.

- Không đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Do mất hết tướng giỏi, nội bộ không đoàn kết, thống nhất cùng nhau chống giặc.

Bài học kinh nghiệm.

- Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt, sẵn sàng chiến đấu.

- Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tập hợp sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm.

(Mỗi ý trình theo nội dung trên được 0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018 - 2019

Câu 1: (2 điểm) Nêu tên các quốc gia cổ đại phương đông và phương tây.

Câu 2: (2 điểm) So sánh sự khác nhau về đời sống kinh tế của các dân tộc cổ đại phương đông và phương tây.

Câu 3: (3 điểm) Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với người Việt cổ?

Câu 4: (3 điểm) Vẽ và hoàn thiện sơ đồ nhà nước Văn Lang.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới, các em học sinh tham khảo đề cương ôn tập mới nhất như sau:

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018

Câu

Đáp án

Điểm

1

* Tên các quốc gia thời cổ đại:

+ Phương đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc

+ Phương tây: Hi Lạp, Rô Ma

1 điểm

1 điểm

2

* Sự khác nhau về đời sống kinh tế của các dân tộc cổ đại Phương đông và phương tây:

+ Phương đông: Ngành kinh tế chính là nông nghiệp. Biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ, đào kênh máng dẫn nước vào ruộng. Thu hoạch lúa ổn định hằng năm theo mùa vụ. Ngoài ra còn phát triển chăn nuôi gia súc.

+ Phương tây: Ngành kinh tế chính là thủ công nghiệp (luyện kim, đồ mĩ nghệ, đồ gốm, làm rượu nho, dầu ô liu) và thương nghiệp (xuất khẩu các mặt hàng thủ công, rượu nho, dầu ô liu, nhập lúa mì và súc vật). Ngoài ra còn trồng trọt cây lưu niên như nho, ô liu, cam,...

1 điểm

1 điểm

3

* Ý nghĩa của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước:

- Từ đây, con người có thể định cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn.

- Cuộc sống trở nên ổn định hơn, phát triển hơn cả về vật chất và tinh thần.

1,5 điểm

1,5 điểm

4

* Vẽ và hoàn thiện sơ đồ nhà nước Văn Lang:

Đề thi học kì 1 môn Sử lớp 6

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần 1 Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

1. Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là ở:

A. Châu Á và châu Phi

B. Châu Mĩ

C. Châu Âu

D. Châu Mĩ La tinh

2. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của:

A. Xã hội chiếm hữu nô lệ

B. Xã hội tư bản chủ nghĩa

C. Xã hội nguyên thuỷ

D. Xã hội phong kiến

3. Các triều đại phong kiến phương Bắc đưa người Hán sang ở nước ta nhằm mục đích:

A. Giúp nhân dân ta xây dựng kinh tế

B. Giải quyết việc dân trung Hoa không đủ đất sinh sống

C. Từng bước bắt dân ta theo luật pháp và phong tục của họ

D. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước

4. Âm mưu thâm độc nhất trong chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta là:

A. Bắt nhân dân ta cống nộp những sản vật quí hiếm

B. Bắt nhân dân ta đi lao dịch

C. Thu thuế nặng

D. Đưa người Hán sang ở nước ta

Câu 2. (2 điểm). Hãy nối tên nước với các thành tựu văn hoá của nước đó cho đúng

1. Ai Cập

2. Hi lạp

3. In -đô -nê –xi- a

4. Ấn Độ

a. Vạn lí trường thành

b. Kim tự tháp

c. Tượng lực sĩ ném đĩa

d. Chùa hang A- Jan- ta

e. Khu đền tháp Bô- rô- bu- đua

Phần hai: Tự luận (6 điểm)

Câu 3. (3 điểm). Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông cổ đại là chế độ chuyên chế?

Câu 4. (3 điểm). Hãy nêu những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại và trình bày một trong những thành tựu văn hoá đó còn được sử dụng đến ngày nay.

Đề chuẩn bị cho kết quả thi học kì 1 đạt kết quả cao, các em học sinh tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 sau đây:

Ngoài Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Lịch sử các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Lịch sử 6, môn Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1.671 194.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm