Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Quảng Thành

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 trường TH Quảng Thành có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả.

Part 1 Listening

Question 1 Nghe và viết tên hay số.

1 What do you have on Monday? We have math.

2 How do spell your name? It’s ________

3 How many parrots are there at the zoo? There are _____

4 What do we have in the classroom? We have a _______, tables and chairs.

5 How old are you? I’m _______

Question 2 Nghe và hoàn tất câu.

1. I have ……black….. hair.

2. Where’s the pen? It’s on the …………….

3. How many boys are there in your class? There are …………..

4. I have lots of clothes in my cabinet. My favorite one is the …………… and white dress.

5. When do you have English?

We have it on …………….. and Friday.

Question 3 Nghe và viết dấu V.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Quảng Thành

Part 2 Reading and writing

Question 4 Nhìn và đọc. Viết T (đúng) hay F (sai).

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Quảng Thành

Question 5 Đọc và trả lời câu hỏi. Khoanh tròn vào A, B hay C.

How to wrap a gift.

This is a present for my friend, Long. It’s a box of candy.

Step 1 Get paper. Long’s favorite color is blue, so this is a blue paper.

Step 2 Put the gift on the paper.

Step 3 Fold the paper.

Step 4 Tape the paper.

Step 5 Make triangles with the paper. Tape the triangle.

Step 6 Tape the stickers on the gift. Long likes stickers.

Step 7 Write in a card. My card says, “To Long, you are a good friend. From Minh.”

1. What is the gift?

A a box of chocolate

B a box of candy

C a box of nuts

2. What is Long’s favorite color?

A red

B brown

C blue

3 What does Long like?

A flowers

B stickers

C dolls

4 What shape do they make?

A triangle

B square

C circle

5 Who is the gift from?

A Long

B Lam

C Minh

Question 6 Nhìn hình và sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Quảng Thành

Question 7 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng.

1. I / an / have/ apple. /

…………………………………………………………

2. her / doesn’t / salad. / have / She /

…………………………………………………………

3. I / go / at / nine / o’clock / in/ evening. / to/ bed/ the/

…………………………………………………………

4. How / many / tables / in / class? / are/ there/ your/

…………………………………………………………

5. We / don’t / classes / on / have / Saturday / Sunday./ or/

……………………………………………………

Question 8 Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

At our school we have 2 big school yards. This is my school yard. It is for the 1st, 2nd, 3rd grade students. The 4th and 5th grade students play in a different school yard. There are squares on the school yard where we can play games. The students can play with a ball and run around. We can also talk to our friends. We love our school.

1 How many school yards are there?

There are two.

2 What shapes are on the school yard?

They’re ______________________

3 What can they play with?

They can play with a ________

4 Who can they talk to?

They can talk to their ________.

5 Do they love their school?

Yes, ___________

ĐÁP ÁN

Question 4 Nhìn và đọc. Viết T (đúng) hay F (sai).

2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T;

Question 5 Đọc và trả lời câu hỏi. Khoanh tròn vào A, B hay C.

2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - c;

Question 6 Nhìn hình và sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

2 - present; 3 - cabinet; 4 - smile; 5 - slippers;

Question 7 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng.

2 - She doesn’t have her salad.

3 - I go to bed at nine o’clock in the evening.

4 - How many tables are there in your class?

5 - We don’t have classes on Saturday or Sunday.

Question 8 Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

2 - squares; 3 - ball; 4 - friends; 5 - they do;

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm