Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 2

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề nâng cao số 2 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 gồm các bài toán nâng cao lớp 3 học kì 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 3 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kim giờ quay được 2 vòng thì kim phút qua được số vòng là:

A. 26 vòngB. 2 vòngC. 12 vòngD. 24 vòng

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để: 57…2 > 5739 là:

A. 4B.3C. 2D.1

Câu 3: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm (20 – 6) : 2 … 2 x 4 + 1 là:

A.>B. <C. =

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 52cmB. 50cmC. 48cmD. 40cm

Câu 5: Bốn rổ đựng được 80 quả trứng. Vậy 8920 được đựng trong số rổ là:

A. 452 rổB. 450 rổC. 448 rổD. 446 rổ

Câu 6: Kết quả của phép tính 61 617 + 5240 : 5 là:

A. 62 665B.62 660C. 62 655D. 62 650

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính nhanh:

a, 120 x (45 x 20 – 90 x 10) + 2020

b, 10 + 12 + 14 + … + 98 + 100

Bài 2: Tìm X, biết

a, 5 x 20 x 4 x X = 800

b, (8 + X) x 4 + X = 102

Bài 3: Môt bể nước có thể chứa được 400 lít nước. Cho ba vòi nước cùng chảy vào bể đó. Vòi thứ nhất chảy 5 lít nước trong vòng 2 phút, vòi thứ hai chảy 8 lít nước trong 2 phút, vòi thứ ba chảy được 12 lít nước trong vòng 1 phút. Tính thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng?

Bài 4: Bác thợ muốn lát gạch vào căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 8m. Hỏi bác sử dụng bao nhiêu miếng gạch để lát hết căn phòng biết mỗi miếng gạch có hình vuông độ dài cạnh 2m

Bài 5: Tìm mật khẩu của chiếc khóa biết:

+ Số đầu tiên bằng 1/4 của số 8

+ Số thứ hai gấp 3 lần số thứ tư

+ Số thứ ba gấp đôi số thứ nhất

+ Số thứ tư kém số thứ ba 3 đơn vị

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DABCDA

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 120 x (45 x 20 – 90 x 10) + 2020

= 120 x (45 x 20 – 45 x 2 x 10) + 2020

= 120 x (45 x 20 – 45 x 20) + 2020

= 120 x 0 + 2020

= 0 + 2020

= 2020

b, 10 + 12 + 14 + … + 98 + 100

Đây là dãy số chẵn bắt đầu từ số 10 đến số 100

Số số hạng của dãy số là: (100 - 10) : 2 + 1 = 46

Tổng của dãy số là: (100 + 10) x 46 : 2 = 2530

Bài 2:

a, 5 x 20 x 4 x X = 800

100 x 4 x X = 800

400 x X = 800

X = 800 : 400

X = 2

b, (8 + X) x 4 + X = 108

8 x 4 + X x 4 + X = 108

32 + X x 4 + X = 108

X x 4 + X = 102 – 32

X x (4 + 1) = 70

X x 5 = 70

X = 70 : 5

X = 14

Bài 3:

Tổng số lít nước chảy vào bể trong vòng 1 phút là:

5 + 8 + 12 = 25 (lít)

Thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng là:

400 : 25 = 16 (phút)

Đáp số: 16 phút

Bài 4:

Diện tích của căn phòng hình chữ nhật là:

18 x 8 = 144 (m2)

Diện tích của một miếng gạch hình vuông là:

2 x 2 = 4 (m2)

Số viên gạch dùng để lát vào căn phòng hình chữ nhật là:

144 : 4 = 36 (viên)

Đáp số: 36 viên gạch

Bài 5:

Số đầu tiên trong mật khẩu của chiếc khóa là:

8 : 4 = 2

Số thứ ba trong mật khẩu của chiếc khóa là:

2 x 2 = 4

Số thứ tư trong mật khẩu của chiếc khóa là:

4 – 3 = 1

Số thứ hai trong mật khẩu của chiếc khóa là:

1 x 3 = 3

Vậy mật khẩu cần tìm của chiếc khóa là: 2341

Đáp số: 2341

------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 nâng cao - Đề số 2 trên, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 của các môn Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3Tiếng Anh lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

Đánh giá bài viết
7 2.106
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm