Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

đề 001 Trang
1
/4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC HỘI; Môn thi: ĐỊA
Thời gian làm bài: 50 phút.
Họ, tên thí sinh....................................................... Số báo danh.......................................
Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc
Tây Bắc là?
A. Sông Đà. B. Sông Mã. C. Sông Cả. D. Sông Hồng.
Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc
Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Bắc Ninh. B. Hạ Long. C. Hải Dương. D. Phúc Yên.
Câu 43. Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu o sau đây có nhiệt độ
trung bình các tháng luôn dưới 20°C?
A. Biểu đồ khí hậu Nội. B. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.
C. Biểu đồ khí hậu Sa Pa. D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.
Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào
sau đây?
A. Quảng Nam. B. Khánh Hòa. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định.
Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?
A. Kon Tum. B. Quảng Nam. C. Lâm Đồng. D. Đồng Tháp.
Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào sau đây mật độ n số thấp nhất?
A. Hòa Bình. B. Bắc Ninh. C. Vĩnh Phúc. D. Nam Định.
Câu 47. Căn c vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, cho biết các trung m công nghiệp nào sau đây có quy
trên 120 nghìn tỉ đồng?
A. Nội, TP. Hồ C Minh. B. Hải Phòng, Rịa- Vũng Tàu.
C. Nội, Hải Phòng. D. TP. H Chí Minh, Thủ Dầu Một.
Câu 48. Thiên tai nào nước ta luôn phải kết hợp chống lụt, úng đồng bằng chống quét, xói mòn
miền núi?
A. Sương muối. B. Lốc xoáy. C. Bão. D. Hạn hán.
Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 29, cho biết kênh đào nào sau đây Đồng bằng sông Cửu
Long chạy dọc biên giới Việt Nam Campuchia?
A. Phụng Hiệp. B. Vĩnh Tế. C. Rạch Sỏi. D. Kỳ Hương.
Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh
nào sau đây?
A. Phú Yên. B. Quảng Nam. C. Bình Định. D. Quảng Ngãi.
Câu 51. Trung tâm công nghiệp nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Gắn liền với đô thị vừa lớn. B. Công nghiệp kém phát triển.
C. Phân bố chủ yếu vùng núi. D. một nghiệp công nghiệp.
Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Chân Mây Lăng Cô
thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Tĩnh. B. Nghệ An.
C. Quảng Bình. D. Thừa Thiên Huế.
Câu 53. Căn c vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết sông o sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông
Công(Cửu Long)?
A. Sông Đồng Nai. B. Sông Bé.
C. Sông Cái. D. Sông Đak Krông.
Câu 54. Căn c vào Atlat Địa Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối cửa khẩu quốc tế Hữu
Nghị với Nội?
ĐỀ: 001
đề 001 Trang
2
/4
A. Quốc lộ 18. B. Quốc lộ 2. C. Quốc l 1. D. Quốc lộ 5.
Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực,
thực phẩm nào sau đây quy lớn nhất?
A. Hải Phòng. B. Yên Bái. C. Thanh Hóa. D. Hạ Long.
Câu 56. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây số lượng gia cầm trên 9
triệu con?
A. Quảng Bình . B. Tĩnh. C. Nghệ An. D. Quảng Trị.
Câu 57. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết địa điểm nào sau đây khu dự trữ sinh quyển
thế giới?
A. Thiên Cầm. B. Xuân Thủy. C. Sa Pa. D. Lao Chàm.
Câu 58. Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm các phân ngành:
A. Khai thác nhiệt điện, thủy điện ng lượng mới.
B. Khai thác than, dầu khí, thủy điện nhiệt điện.
C. Khai thác than, kim loại phóng xạ ngành điện lực.
D. Khai thác nguyên, nhiên liệu sản xuất điện.
Câu 59. Tiềm năng thủy điện nước ta tập trung nhiều nhất vùng
A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải miền Trung. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 60. Biện pháp bảo vệ đất nông nghiệp đồng bằng nước ta
A. thực hiện thuật canh tác trên đất dốc.
B. canh tác hợp lí, chống ô nhiễm đất đai.
C. tổ chức định canh định cư cho người dân.
D. áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.
Câu 61. Du lịch biển nước ta hiện nay ngày càng phát triển chủ yếu nhờ
A. sở vật chất kỹ thuật tốt hơn, nhu cầu du lịch ngày càng tăng.
B. nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, giao thông thuận lợi.
C. dân số đông, lao động trong ngành du lịch dồi dào, đã qua đào tạo.
D. khí hậu nhiệt đới, số gi nắng cao, đảo, quần đảo, bãi tắm đẹp.
Câu 62. Nước ta nằm trong khu vực chịu nh hưởng của gió mùa châu Á nên:
A. giàu tài nguyên khoáng sản. B. khí hậu có hai mùa rệt.
C. sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế. D. nhiệt độ trung bình năm cao.
Câu 63. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành trồng cây công nghiệp lâu năm nước ta hiện nay?
A. Phù sa cổ loại đất quan trọng nhất trong cấu các loại đất trồng.
B. Tất c sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường thế giới.
C. Chiếm chủ yếu trong cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp.
D. Phát triển mạnh hai vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất cả nước.
Câu 64. Cho biểu đồ:
đề 001 Trang
3
/4
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP bình quân đầu người năm 2019 với
năm 2015 của In-đô-nê-xi-a Ma-lay-xi-a?
A. Ma-lai-xi-a tăng gấp hai lần In-đô-nê-xi-a.
B. Ma-lai-xi-a tăng nhiều hơn In-đô-nê-xi-a.
C. In-đô-nê-xi-a tăng nhiều hơn Ma-lai-xi-a.
D. In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Ma-lai-xi-a.
Câu 65. S chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta biểu hiện nào sau đây?
A. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm tỉ trọng.
B. Nhà nước quản các ngành kinh tế then chốt.
C. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp quy mô lớn.
D. Ngành công nghiệp xây dựng tăng t trọng.
Câu 66. Phát biểu nào sau đây đúng về dân cư nước ta hiện nay?
A. Tập trung chủ yếu miền núi. B. Phân bố rất hợp giữa các vùng.
C. Dân nông thôn ít hơn dân đô thị. D. Phân bố thưa thớt các vùng núi.
Câu 67. Phát biểu nào sau đây đúng với đô thị hóa nước ta hiện nay?
A. sở hạ tầng đô thị hiện đại. B. Đô thị hóa diễn ra rất nhanh.
C. Phân bố đô thị đều theo vùng. D. Tỉ lệ dân thành thị tăng lên.
Câu 68. Cho bảng số liệu:
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA DỊCH VỤ CỦA THÁI LAN
(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)
Năm
2015
2017
2018
2020
Xuất khẩu
271,4
304,3
328,6
324,9
Nhập khẩu
229,6
247,4
283,8
275,2
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng s liệu, cho biết năm nào sau đây Thái Lan xuất siêu cao nhất?
A. 2017. B. 2018. C. 2015. D. 2020.
Câu 69. Giao thông vận tải đường sông của nước ta hiện nay
A. đã khai thác triệt để các tiềm năng.
B. phát triển mạnh vùng núi.
C. trang thiết bị các cảng còn nghèo.
D. các cảng nằm dọc bờ biển.
Câu 70. Vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất nước ta là
A. đóng góp tỉ trọng rất lớn trong GDP. B. thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế.
C. tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. D. cung cấp gỗ, củi, nguyên liệu giấy.
Câu 71. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta m lượng phù sa lớn?
A. Chế độ nước thay đổi theo mùa. B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh được VnDoc.com tổng hợp gồm có 8 mã đề thi, mỗi đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý lần 1 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính có trong nội dung đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Lịch sử lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
9 6.155
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thanhk Lâm Rosé
    Thanhk Lâm Rosé

    dạ có đáp án ko ạ


    Thích Phản hồi 22/05/22

Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

Xem thêm