Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 35: Ôn tập học kì 2 - Tiết 3

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 35: Ôn tập học kì 2 - Tiết 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 35 - Tiết 3

Câu 1. Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu họac của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

Bước 1: Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang:

- 5 cột dọc:

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

- 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 - 2002

3) 2002 - 2003

4) 2003 - 2004

5) 2004 - 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

(1) Năm học

(2)...

(3)...

(4)...

(5)...

(1) 2000-2001

...

...

...

...

(2)...

...

...

...

...

(3)...

...

...

...

...

(4)...

...

...

...

...

(5)...

...

...

...

...

Bước 2: Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

Câu 2. Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

Đáp án vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 35 trang 105, 106

Câu 1. Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

Bước 1: Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang:

- 5 cột dọc:

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

- 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 - 2002

3) 2002 - 2003

4) 2003 - 2004

5) 2004 - 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 35

Bước 2: Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

Câu 2. Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm?

X Tăng

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

X Giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

X Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

X Tăng

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 3.013
Sắp xếp theo
    Giải vở bài tập Tiếng Việt 5 Xem thêm