Phiếu bài tập Toán 9 tuần 22

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 22
Bài 1: Giải hệ phương trình sau:
a)
2 4 0
4 2 3
x
x y
b)
2 4
2 3
x y
x y
c)
15 . 2 .
15 . 1 .
x y x y
x y x y
d)
1 1
5
2 5
7
x y
x y
Bài 2: Cho hệ phương trình:
1
1 2
m x y m
x m y
a) Giải h phương trình khi m = 3
b) Tìm h thức liên h giữa x y không phụ thuộc vào m.
c) Tìm giá trị của m thoả mãn: 2x
2
7y = 1
d) Tìm các giá trị của m để biểu thức
2 3x y
x y
nhận giá trị nguyên
Bài 3: Cho hệ phương trình:
a) Chứng minh rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất
' '
a b
a b
b) Chứng minh rằng hệ phương trình số nghiệm
' ' '
a b c
a b c
c) Chứng minh rằng hệ phương trình nghiệm
' ' '
a b c
a b c
Bài 4:Cho hệ phương trình:
1
1
mx y
x my m
a) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình nghiệm duy nhất.
b) Với giá trị o của m thì hệ phương trình s nghiệm.
c) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình nghiệm.
Bài 5 : Tìm m để đường thẳng (d) : y = (2m 5)x 5m đi qua giao điểm của 2 đường thẳng
(d
1
) : 2x + 3y = 7 (d
2
) : 3x + 2y = 13
Bài 6 : Tìm m để c đường thẳg sau đây đồng quy :
(d
1
) : 5x + 11y = 8 ; (d
2
) : 4mx + (2m 1)y = m + 2 ; (d
3
) : 10x 7y = 74
Bài 7: Cho tam giác ABC nội tiếp đtròn (O), tia phân giác của góc A cắt BC D cắt đtròn
M.
a) CMR: OM vuông góc với BC
b) Phân giác của góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC cắt (O) N. CMR ba điểm M, O, N
thẳng ng.
c) Gọi K giao điểm của NA BC, I trung điểm của KD. CMR: IA tiếp tuyến của đtròn
(O)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Bài 8: Cho (O), từ điểm M nằm ngoài đtròn (O) vẽ các tiếp tuyến MC, MD với (O) (C, D các
tiếp điểm). V cát tuyến MAB không đi qua m O, A nằm giữa M B. Tia phân giác của góc
ACB cắt AB E
a) CMR: MC = ME
b) DE phân giác của góc ADB
c) Gọi I trung điểm của AB. CMR 5 điểm O, I, C, M, D cùng nằm trên một đtròn
d) CMR: M phân giác của c CID
Bài 9: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đtròn (O), đường cao AH cắt đtròn D. K đường kính
AE. CMR:
a) BC song song với DE
b) Tứ giác BCED hình thang cân
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-9

Phiếu bài tập Toán lớp 9 tuần 22

VnDoc xin giới thiệu Phiếu bài tập Toán 9 tuần 22. Tài liệu trên đây gồm các bài tập theo tuần nằm trong chương trình SGK Toán lớp 9 được biên soạn một cách kĩ lưỡng trình bày khoa học giúp quý thầy cô cũng như các bạn học sinh dễ dàng thuận tiện hơn trong việc tìm tài liệu

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 581
Sắp xếp theo
    Toán lớp 9 Xem thêm