Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 9

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 12.

Trắc nghiệm môn Địa lí lớp 12 bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí

A. Thuộc châu A

B. Nằm ven biển Đông, phía tây Thái Bình Dương

C. Nằm trong vùng nội chí tuyền

D. Nằm trong vùng khí hậu gió mùa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở

A. Độ ẩm lớn, cân bằng ẩm luôn dương

B. Lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1500 đến 2000 mm

C. Trong năm có hai mùa rõ rệt

D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do

A. Quanh năm có góc nhập xạ lớn và có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh

B. Phần lớn diện tích nước ta là vùng đồi núi

C. Có nhiệt độ cao quanh năm

D. Quanh năm trời trong xanh ít nắng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/40 địa lí 12 cơ bản

Câu 4: Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm nguyên nhân chính là do

A. Tín phong mang mưa tới

B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn

C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền

D. Địa hình cao đón gió gây mưa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý b, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Nhận định nào dưới đây đúng?

A. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh

B. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh

C. Trong năm, miền Bắc có 1 lần còn miền Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

D. Trong năm, miền Bắc có 2 lần còn miền Nam có 1 lần mặt trời lên thiên đỉnh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, cụ thể là

A. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC

B. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC (trừ vùng núi Đông Bắc)

C. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC (trừ vùng núi Tây Bắc)

D. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC (trừ vùng núi cao)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Ở nước ta, những nơi có lượng mưa lớn nhất là

A. Các đồng bằng châu thổ (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long)

B. Các đồng bằng ven biển miền Trung

C. Các sườn núi đón gió biển và các khối núi cao

D. Các thung lũng giữa núi

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý b, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là

A. Điểm cực Bắc

B. Điểm cực Nam

C. Điểm cực Đông

D. Điểm cực Tây

Đáp án: B

Giải thích: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên mỗi năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh và trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là điểm cực Nam, gần nhau nhất là điểm cực Bắc.

Câu 9: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh gần nhất là

A. Điểm cực Bắc

B. Điểm cực Nam

C. Điểm cực Đông

D. Điểm cực Tây

Đáp án: A

Giải thích: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên mỗi năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh và trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là điểm cực Nam, gần nhau nhất là điểm cực Bắc

Câu 10: Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là

A. Gió mùa Đông Bắc

B. Tín phong

C. Gió mùa Tây Nam

D. Gió mùa Đông Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 địa lí 12 cơ bản

Câu 11: Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?

A. Giữa mùa gió Đông Bắc

B. Giữa mùa Gió Tây Nam

C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam

D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 địa lí 12 cơ bản.

Câu 12: Gió mùa đông hoạt động ở nước ta trong thời gian nào?

A. Từ tháng 5 đến tháng 10

B. Từ tháng 6 đến tháng 12

C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 13: Khu vực chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Vùng núi Tây Bắc

C. Vùng núi Đông Bắc

D. Vùng núi Trường Sơn Bắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 14: Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là

A. Có độ cao lớn nhất nước

B. Nằm xa biển nhất nước

C. Chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc

D. Nằm xa Xích đạo nhất cả nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 15: Do tác động của gió mà Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết:

A. Ấm áp, khô ráo B. Lạnh, khô C. Ấm áp, ẩm ướt D. Lạnh, ẩm

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản

Câu 16: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết

A. Ấm áp, khô ráo B. Lạnh, khô C. Ấm áp, ẩm ướt D. Lạnh, ẩm

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 17: Vào nửa sau mùa đông , mưa phùn thường xuất hiện ở

A. Vùng ven biển bắc bộ và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ

B. Vùng núi đông bắc và vùng núi tây bắc

C. Vùng ven biển bắc bộ và vùng núi đông bắc

D. Vùng núi tây bắc và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 18: Nước ta có Tín phong hoạt động là đi vị trí nước ta

A. Thuộc châu Á

B. Thuộc nửa cầu Bắc

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến

D. Nằm ven biển Đông, phía Tây Thái Bình Dương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 19: Gió mùa Đông Bắc ở nước ta xuất phát từ

A. Trung tâm áp cao Nam Ấn Độ Dương

B. Trung tâm áp cao Xibia

C. Trung tâm áp cao Hawaii

D. Trung tâm áp cao Ôxtraylia

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 20: Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc hầu như bị chặn lại ở

A. Sông Bến Hải

B. Dãy Bạch Mã

C. Dãy Hoành Sơn

D. Các cao nguyên Nam Trung

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 21: Gió phơn Tây Nam (còn gọi là gió Tây, Gió Lào) thổi ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ vào đầu mùa hạ có nguồn gốc từ

A. Tín phong

B. Gió mùa Đông Bắc

C. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương

D. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ dải cao áp chí tuyến bán cầu Nam

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/41 - 42 địa lí 12 cơ bản.

Câu 22: Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là

A. Vùng núi Tây Bắc

B. Phía đông của Trường Sơn Bắc

C. Tây Nguyên

D. Cực Nam Trung Bộ

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 23: Vào mùa hạ, loại gió gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên là

A. Tín phong

B. Gió mùa Đông Bắc

C. Gió mùa Tây Nam

D. Gió địa phương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 24: Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam thổi vào nước ta xuất phát

A. Cao áp Xibia

B. Cao áp Hawaii

C. Dải cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam

D. Bắc Ấn Độ Dương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 25: Vào giữa và cuối mùa hạ, do áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây nam khi vào Bắc Bộ chuyển hướng thành

A. Đông bắc B. Đông nam C. Tây bắc D. Bắc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 26: Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa vào mùa hạ ở nước ta ( trừ Trung B) là do hoạt động của

A. Gió mùa Tây Nam và Tín phong

B. Gió mùa TâY Nam và dải hội tụ nhiệt

C. Tín phong và dải hội tụ nhiệt đới

D. Gió Tây Nam và gió mùa Đông Bắc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/40 - 41 địa lí 12 cơ bản.

Câu 27: Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là

A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa

B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, ít mưa

C. Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều

D. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, mưa nhiều

Đáp án: C

Giải thích: Do chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc, địa hình,… nên trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa, đó là mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

Câu 28: Trong chế độ khí hậu, Nam Bộ và Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là

A. Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam

B. Mùa nóng và mùa lạnh

C. Mùa nóng mưa nhiều và mùa lạnh, khô

D. Mùa mưa và mùa khô

Đáp án: D

Giải thích: Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên không có mùa đông lạnh, cùng với đó là chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam, gần chí tuyến,… nên trong chế độ khí hậu, Nam Bộ và Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô sâu sắc. Mùa khô gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ở nhiều tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Câu 29: Những khu vực chịu tác động khô hạn lớn nhất ở nước ta vào mùa khô là

A. Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ

B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

C. Các vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Giải thích: Miền Nam có sự phân hóa có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô sâu sắc. Khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của khô hạn là Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ, đặc biệt là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Câu 30: Trong chế độ khí hậu, giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về

A. Hướng gió

B. Mùa mưa và mùa khô

C. Mùa nóng và mùa lạnh

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/41 – 42 địa lớp 12 cơ bản.

Câu 31: Ở nước ta những nơi có mưa nhiều và mùa khô rõ rệt là

A. Nam Bộ và ven biển Trung Bộ

B. Nam Bộ và Tây Nguyên

C. Vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên

D. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/41 – 42 địa lớp 12 cơ bản.

Câu 32: Khu vực nào có mưa lớn tập chung về thu – đông ở nước ta là

A. Bắc Bộ

B. Nam Bộ

C. Ven biển Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án: C

Giải thích: Ở vùng ven biển Trung Bộ có mưa lớn vào mùa thu – đông do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa đông Bắc đi qua biển kết hợp với dãy núi Trường Sơn Bắc và sự di chuyển của bão.

Câu 33: Gió mùa Đông Nam hoạt động ở miền bắc nước ta vào thời gian

A. Cuối mùa đông

B. Đầu và giữa mùa hạ

C. Giữa và cuối mùa hạ

D. Đầu mùa đông

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/41 – 42 địa lớp 12 cơ bản.

Câu 34: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9. Khu vực chịu tác hại lớn nhất của gió tây nam khô là

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Tây bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án: C

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9. Khu vực chịu tác hại lớn nhất của gió tây nam khô là phần phía nam của khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Câu 35: Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta là

A. Ven biển Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Bắc

D. Ven biển cực Nam Trung Bộ

Đáp án: D

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta là vùng ven biển cực Nam Trung Bộ (Chú ý bản đồ lượng mưa trung bình năm góc trên cùng bên phải).

Câu 36: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là

A. Sapa, Lạng Sơn, Hà Nội

B. Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn

C. Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang

D. Đà Lạt, cần Thơ, Cà Mau

Đáp án: C

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là Đồng Hới, Đà Nẵng và Nha Trang (Chú ý cột lượng mưa).

Câu 37: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là

A. Đông Bắc B. Bắc Trung Bộ C. Tây Nguyên D. Nam Bộ

Đáp án: A

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là Bắc Bộ, nguyên nhân là do áp thấp Bắc Bộ hút gió nên gió Tây Nam khi di chuyển tới khu vực này chuyển thành gió Đông Nam.

Câu 38: Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là

A. Dưới 14oC B. Dưới 18oC C. Từ 18oC - 20oC D. Trên 24oC

Đáp án: B

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là dưới 180C. Nguyên nhân là do ở khu vực này chịu tác động trực tiếp của gió mùa Đông Bắc với tính chất lạnh, khô nên nền nhiệt giảm mạnh.

Câu 39: Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở Nam Bộ phổ biến là

A. Từ 14oC – 18 oC

B. Từ 18oC - 20oC

C. Từ 20oC - 24oC

D. Trên 24oC

Đáp án: D

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở Nam Bộ phổ biến là trên 240C. Nguyên nhân là do vào thời gian mùa đông ở phía Bắc thì ở Nam Bộ có gió Tín Phong hoạt động mạnh với tính chất khô nên gây nên mùa khô sâu sắc ở khu vực này, làm nền nhiệt tăng lên.

Câu 40. Vào nửa cuối mùa đông khối khí lạnh di chuyển qua biển nước nào?

A. Hoa Kì, Trung Quốc

B. Trung Quốc, Hàn Quốc

C. Nhật Bản, Trung Quốc

D. Trung Quốc, Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: Vào cuối mùa đông, khối không khí lạnh di chuyển qua vùng biển phía đông Nhật Bản và Trung Quốc nên được tăng cường ẩm. Vì vậy, thời kì này gió mang tính chất lạnh, ẩm và có mưa phùn cho miền Bắc nước ta.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 12, Giải bài tập Địa lí 12, Giải tập bản đồ Địa lí 12, Giải Vở BT Địa Lí 12, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Tài liệu học tập lớp 12

Đánh giá bài viết
1 1.265
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm