Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

Bài tập tiếng Anh sắp xếp câu lớp 5

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020, tài liệu bài tập tiếng Anh chuyên đề Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều bài tập sắp xếp từ khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nâng cao kỹ năng làm bài tập hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ?

................................................

2. isn't/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/

. ……………………………………………….

3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ?

.................................................................

4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/

. ………………………………………………….

5. the/ swimming pool/ is/ Where/ ?

. ………………………………………………….

6. was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

. ……………………………………………….

7. weather/ in/ what's/ the/ autumn/ like/ ?

. ……………………………………………….

8. National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow

. ………………………………………………….

II. Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa

1. name/ your/ what/ is?______________________________

2. am/ Lan/ I______________________________

3. Phong/ is/ this? _____________________________

4. today/ how/ you/ are? _____________________________

5. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we_____________________________

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I_____________________________

7. Ann/ am/ hello/ I_____________________________

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom_____________________________

9. eighteen/ they/ old/ years/ are_____________________________

10. not/ he/ is/ today/ fine_____________________________

III. Sắp xếp lại câu để được câu hoàn chỉnh

1. friends/ chatted/ with/ yesterday/ I

______________________________

2. you/ play/ Did/ last/ hide and seek/ Sunday?

_____________________________

3. on TV/ watched/ cartoons/ Mai/ week/ last

_____________________________

4. had/ We/ and/ drink/ nice food/ at/ last/ party/ Sunday/ Mai's

__________________________________________

5. did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

__________________________________________

6. went/ He/ cinema/ last night/ to/ parents/ with/ his/ the/

___________________________________________

7. Wednesday/ she/ book/ bought/ a/ at/ comic/ bookshop/ last/ the/

___________________________________________

8. Last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Friday

_____________________________________________

9. Hoa/ in/ the sea/ swam/ yesterday

_____________________________

10. I/ Phu Quoc/ holiday/ was/ island/ last/ on/

_____________________________

Còn tiếp ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập sắp xếp từ thành câu lớp 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 3.139
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Linh Trang
    Linh Trang sao ko có đáp án
    Thích Phản hồi 06/07/20

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm