Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 5

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Match

1. How

A. Thank you.

2. Nice to

B. Morning, teacher.

3. Good

C. Are you?

4. I’m fine,

D. Your name?

5. What’s

E. meet you.

II. Complete the sentence.

1. How are you? - I’m fine, _______ you.

2. What’s his name? - ______ name is Nam.

3. Goodbye, Mr. Loc. - _____, class.

4. How do you _____ your name? - Q-U-A-N.

5. ______ your name? - My name is Thuy.

III. Put the words in order.

1. To/ meet/ Nice/ you/ ./

________________________

2. Are/ How/ you/ ?

________________________

3. I’m/ thank/ fine,/ you/ ./

________________________

4. Name/ your/ What’s/ ?/

_______________________

5. Hello./ Lien/ I’m/ ./

_______________________

IV. Read and choose the best answers.

1. Who’s that?

a. It’s a cat.

b. It’s my friend, Phong.

2. Is this Tony?

a. No, it is.

b. Yes, it is.

3. How old are you?

a. I am five years old.

b. I’m 5 year old.

4. Is that Linda?

a. No, it isn’t. It’s Mai.

b. This Mai.

5. Who’s this?

a. That’s Linda.

b. It is Tony.

ĐÁP ÁN

I. Match

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

II. Complete the sentence.

How are you? - I’m fine, ___thank____ you.

What’s his name? - __His____ name is Nam.

Goodbye, Mr. Loc. - __Goodbye___, class.

How do you ___spell__ your name? - Q-U-A-N.

____What’s__ your name? - My name is Thuy.

III. Put the words in order.

1 - Nice to meet you.

2 - How are you?

3 - I’m fine, thank you.

4 - What’s your name?

5 - Hello. I’m Lien.

IV. Read and choose the best answers.

1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - b;

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm