Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 4

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Choose the odd one out. 

1. A. HiB. Good morningC. HowD. Hello
2. A. MomB. DadC. brotherD. classmate
3. A. spellB. yourC. goD. be
4. A. nineB. How oldC. eightD. ten
5. A. friendsB. friendC. bookD. school

II. Choose the correct answer. 

1. Who's this?

A. It's Jimmy.

B. No, it's Jennie.

C. Yes, it is Jimmy.

2. Hello, Tim How old are you?

A. I'm fine, thanks.

B. I'm fine, thanks you.

C. I am 6.

3. A: ___________? - B: Yes, it is Lisa.

A. Is it Kim?

B. Is it Lisa?

C. Who is this?

4. A: _________? - B: I am fine, thanks.

A. How old are you?

B. How are you?

C. Who's this?

5. How do you spell your nane?

A. Yes, it is.

B. Hello, I'm Linda.

C. It's L-I-N-D-A.

III. Read and match. 

1. How are you, Linda?A. No, it isn't.
2. Is this Mr. Loc?B. His name is Phong.
3. How old are you?C. I am fine.
4. Who's that?D. I am five.
5. What is his name?E. That is Mis Hien.

IV. Read and write suitable words.

Hi. My name is Rose. I'm nine years old. I'm in class 3A. This is my best friend, Mark. He is nine years old, too. Here are Thomas and Peter. Thomas is eight years old and Peter is ten years old. They are my friends, too.

1. My name is _______.

2. Rose is _____ years old.

3. ______ is nine years old, too.

4. ______ is 10.

5. Thomas and Peter are Rose's_________.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

III. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - B;

IV. Read and write suitable words.

1 - Rose;

2 - nine;

3 - Mark;

4 - Peter;

5 - friends;

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh Xem thêm