Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 2 trường Quảng Xương 1, Thanh Hóa có đáp án chi tiết

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯNG THPT QUNG XƯƠNG 1
(Đ gm có 06 trang)
GIAO LƯU KIẾN THỨC THI THPT QUỐC GIA
LẦN 2 -
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đ)
Htên học sinh
.
SBD
……………………
Png
……………
Câu 1. ---Từ các chữ số
1, 2,3, 4
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 4. B. 24. C.
4
4
. D. 16.
Câu 2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
với
1
3u =
, công bội
. Số hạng
3
u
bằng
A.
3
2
. B.
3
8
. C.
3
4
. D.
2
.
Câu 3. Nghiệm của phương trình
1
28
x+
=
A.
4x =
. B.
3x =
. C.
2x =
. D.
1x =
.
Câu 4. Thể tích của khối lập phương cạnh
a
bằng
A.
2
a
. B.
3
a
. C.
4
a
. D.
5
a
.
Câu 5. Hàm số
( )
5
log 3 2yx=−
có tập xác định là
A.
3
;
2

+


. B.
3
;
2

−


. C.
3
;
2

−

. D. .
Câu 6. Cho
C
là một hằng số. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
d
xx
e x e C=−
. B.
sin d cosx x x C=+
.
C.
2
2dx x x C=+
. D.
1
d lnx x C
x
=+
.
Câu 7. Cho khối lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy tam giác đều cạnh
a
2AA a
=
.Thể tích của
khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
3
2
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
3.a
D.
3
3
3
a
.
Câu 8. Một khối trụ có thể tích
8
, độ i đường cao bằng 2. Khi đó bán kính đường tròn đáy bằng
A.
4
. B.
2
. C.
2
. D.
4
.
Câu 9. Cho mặt cầu có diện tích hình tròn lớn bằng
4
. Thể tích khối cầu đã cho bằng
A.
32
3
. B.
16
. C.
64
. D.
256
3
.
Câu 10. Cho hàm số
( )
y f x=
có bảng biến thiên như sau:
Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
;1−
. B.
( )
3; 2−−
. C.
( )
1;1
. D.
( )
2;0
.
Câu 11. Với
;ab
là các số thực dương và
1a
, khi đó
2
3
log
a
b
bằng
MÃ ĐỀ 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
6log
a
b
. B.
3
log
2
a
b
. C.
2
log
3
a
b
. D.
3
log
2
a
b
.
Câu 12. Diện tích của mặt cầu có bán kính
2R
A.
2
4 R
. B.
2
4
3
R
. C.
2
16 R
. D.
2
16
3
R
.
Câu 13. Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
0x =
. B.
1x =−
. C.
1x =
. D.
4x =
.
Câu 14. Số phức liên hợp của số phức
3 12zi=−
A.
3 12zi=
. B.
3 12zi=+
. C.
3 12zi= +
. D.
3 12zi=−
.
Câu 15. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
1
2
x
y
x
=
+
. B.
3
32y x x= +
. C.
42
22y x x= +
. D.
42
42y x x= +
.
Câu 16. Tim cận đứng của đồ th hàm s
1
21
x
y
x
−+
=
+
là đường thẳng có phương trình
A.
1
2
x =
. B.
1
2
x =−
. C.
1
2
y =
. D.
1
2
y =−
.
Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 3x
A.
( )
0;8
B.
)
0;8 .
C.
0;8
D.
(
0;8 .
Câu 18. Cho hàm số
()y f x=
liên tc trên và có bng biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình
( ) 3 0fx−=
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A.
4
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
( )
2;1; 1M
trên mt phng
( )
Oxz
tọa độ
A.
( )
0;1;0
. B.
( )
2;1;0
. C.
( )
0;1; 1
. D.
( )
2;0; 1
.
Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm
( )
3; 1−−A
biểu diễn số phức nào dưới đây?
A.
13zi= − +
. B.
13= zi
. C.
3zi= +
. D.
3zi=
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
2;1;1I
mặt phẳng
( )
:2 2 1 0P x y z + + =
. Phương trình
mặt cầu tâm
I
tiếp xúc với mặt phẳng
( )
P
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
x 1 y 2 z 1 4 + + =
. B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 1 1 4x y z+ + + =
.
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
x – 2 y 1 z 1 4+ + =
. D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 1 1 2x y z + + =
.
Câu 22. Nếu
( )
1
0
d2f x x =
( )
3
0
d4f x x =−
thì
( )
3
1
df x x
bằng
A.
6
. B.
6
. C.
2
. D.
2
.
Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho
3 4 5OA i j k= +
. Tọa độ điểm A
A.
( )
3;4; 5 .A
B.
(3;4;5).A
C.
( 3; 4;5).A −−
D.
( 3;4;5).A
Câu 24. Cho hai số phức
1
2zi=+
2
13zi=+
. Phần thực của số phức
12
zz+
bằng
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(1; 2;3), (3;0; 1)AB−−
. Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng
AB
có phương trình là
A.
2 1 0x y z + =
. B.
10x y z+ + =
.
C.
2 7 0x y z+ + =
. D.
2 1 0x y z+ + =
.
Câu 26. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình thoi tâm
O
,
ABD
đều cạnh
2a
,
SA
vuông góc với
mặt phẳng đáy và
32
2
a
SA =
. Góc giữa đường thẳng
SO
và mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
45
. B.
30
. C.
60
. D.
90
.
Câu 27. Cho hàm số
( )
y f x=
, bảng xét dấu của
( )
fx
như sau
Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 28. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
42
10 1f x x x= +
trên đoạn
3;2
bằng
A.
1
. B.
23
. C.
24
. D.
8
.
Câu 29. Xét tất cả các số thực dương
a
b
thỏa mãn
( )
2
3 27
log loga a b=
. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
2
ab=
. B.
3
ab=
. C.
ab=
. D.
2
ab=
.
Câu 30. Cho hàm số bậc ba
( )
y f x=
đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số
m
để phương
trình
( )
1f x m+=
3
nghiệm phân biệt là

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa lần 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán lần 2 trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm