Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

đề 101 Trang 1/6
S GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THC
( Đề thi có 06 trang)
K THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2022 - LN 2
Môn thi: Toán
Ngày thi: 03/04/2022
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
H và tên: ............................................................................ S báo danh: .............
đề 101
Câu 1. Xét
1
2022
2
0
2 2I x x dx
, nếu đặt
2
2u x thì I bng
A.
3
2022
2
u du
. B.
1
2022
0
u du
. C.
3
2022
2
1
2
u du
. D.
3
2022
2
2 u du
.
Câu 2. Cho cp s nhân
n
u vi
1
8u
2
4u . Công bi ca cp s nhân đã cho bng
A.
1
2
. B.
2
. C.
2
. D.
1
2
.
Câu 3. Tp nghim của phương trình
log 1 log 2 3 0x x
A.
2
4;
3
. B.
2
.
C.
4
.
D.
.
Câu 4. Tập xác định ca hàm s
3
5
1y x
A.
\ 1 . B.
1; . C.
1; . D.
0;.
Câu 5. Có bao nhiêu s t nhiên có 4 ch s khác nhau được lp t tp
2, 3, 4, 5, 6A
A.
4
6
C . B.
4
5
C . C.
4
5
A . D.
4
6
A .
Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. cos d sinx x x C
. B. d ln
x x
a x a a C
0 1a .
C.
df x x f x C
. D.
1
d , 1
1
x
x x C
.
Câu 7. Mt khối lăng tr có th tích bng
V
, din tích mặt đáy bằng
S
. Chiu cao ca khối lăng trụ đó bng
A.
V
S
. B.
3
S
V
. C.
3V
S
. D.
S
V
.
Câu 8. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ th hàm s
5 1
2
x
y
x
?
A.
2x
. B.
5y
. C.
5x
. D.
2x
.
Câu 9. Hàm s
4
2
x
f x
có đạo hàm là
A.
4
4.2 .ln 2
x
f x
. B.
4
2
ln 2
x
f x
. C.
4
4.2
ln 2
x
f x
. D.
4
2 .ln 2
x
f x
.
Câu 10. Cho hàm s
y f x có bng biến thiên như sau
Hàm s đạt cực đại tại điểm
A.
1x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
3x
.
đề 101 Trang 2/6
Câu 11. Tính th tích ca khi tr biết bán kính đáy của khi tr đó bằng a và chiu cao bng 2a
A.
3
4 a
. B.
3
2 a
. C.
2
2 a
. D.
3
a
.
Câu 12. Hàm s nào sau đây đồng biến trên
?
A.
1
1
x
y
x
. B.
4 2
3 1y x x . C.
3
3y x x . D.
3
3y x x .
Câu 13. Cho hàm s bc ba
y f x có đồ th như hình v dưới đây. Số nghim của phương trình
1f x là:
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 14. Cho hình nón có bán nh đáy
3R
độ dài đường sinh
4l
. Tính din tích xung quanh
xq
S ca
hình nón đã cho.
A. 4 3
xq
S
. B. 8 3
xq
S
. C. 12
xq
S
. D. 39
xq
S
.
Câu 15. Trên khong
; 2 , h nguyên hàm ca hàm s
1
( )
2
f x
x
A. ln 2x C . B.
1
ln 2
2
x C . C.
1
2
C
x
. D.
2
1
2
C
x
.
Câu 16. Tích phân
1
3
0
e d
x
x
bng
A.
e 1
. B.
3
1
e
2
. C.
3
e 1 . D.
3
e 1
3
.
Câu 17. Cho hai s phc
1
1 2z i ,
2
2 6z i . Tích
1 2
.z z bng
A.
2 12i
. B.
14 2i
. C.
14 10i
. D.
10 2i
.
Câu 18. Trong các hàm s sau, hàm s nào có đồ th như hình v dưới đây?
A.
3 2
1y x x x . B.
3
logy x . C. y x . D.
1
2
x
y
x
.
Câu 19. Xét hai s phc
1
z ,
2
z tùy ý. Phát biểu nào sau đây sai?
A.
1 2 1 2
.z z z z . B.
1 2 1 2
.z z z z . C.
1 2 1 2
z z z z . D.
1 2 1 2
z z z z .
Câu 20. Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, mt cu tâm
1;0;0I và bán kính bng
2
có phương trình
A.
2
2 2
1 4x y z . B.
2
2 2
1 2x y z .
C.
2
2 2
1 2x y z . D.
2
2 2
1 4x y z .
đề 101 Trang 3/6
Câu 21. Cho khi chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cnh
a
,
SA ABC ,
SA a
(tham kho hình v bên
dưới).
Th tích ca khối chóp đã cho bng:
A.
3
3
12
a
. B.
3
3
4
a
. C.
3
3
6
a
. D.
3
3a
.
Câu 22. Trong không gian vi h trc tọa độ Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm
1;2;3A
trên mt
phng
Oyz
A.
1;0;0P
. B.
0;2;0Q
. C.
0;2;3M
. D.
1;0;3N
.
Câu 23. Hàm s
4 2
3y x x mấy điểm cc tr?
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 24. Cho s phc
3 2z i
. Tìm phn o ca s phc liên hp ca z .
A.
2i
. B.
2
. C.
2
. D.
2i
.
Câu 25. Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho điểm
(1; 2 ; 3)A
và mt phng
( ): 3 4 7 2 0P x y z
Đường thẳng đi qua
A
và vuông góc vi mt phng
( )P
có phương trình là
A.
1 3
2 4 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
B.
1 3
2 4 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
C.
1 4
2 3 ( ).
3 7
x t
y t t
z t
D.
3
4 2 ( ).
7 3
x t
y t t
z t
Câu 26. Trong không gian vi h trc tọa độ Oxyz ,
P mt phẳng đi qua điểm
1;2;3M ct các tia
, ,Ox Oy Oz lần lượt ti , ,A B C (khác gc tọa độ O ) sao cho M trc tâm tam giác ABC . Biết mt
phng
P có phương trình 14 0ax by cz . Tính tng T a b c .
A. 8. B. 14. C. 11. D. 6.
Câu 27. Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho điểm
7; 1;2A và mt phng
: 2 2 6 0P x y z
Mt cu
S tâm
A
và tiếp xúc vi mt phng
P phương trình là
A.
2 2 2
49
7 1 2
9
x y z . B.
2 2 2
7
7 1 2
3
x y z .
C.
2 2 2
7
7 1 2
3
x y z . D.
2 2 2
49
7 1 2
9
x y z .
Câu 28. Tích tt c các nghim của phương trình
2
2 5 4
2 4
x x
bng
A.
1
. B.
2
. C.
2
. D.
1
.
Câu 29. Mt em b 7 th ch, trên mi th ghi mt ch cái, trong đó 2 thẻ ch T ging nhau, mt
th ch H, mt th ch P, mt th ch C, mt th ch L và mt th ch S. Em bé xếp theo hàng ngang
ngu nhiên 7 th đó. Xác suất em bé xếp được dãy theo th t THPTCLS là
A.
1
7!
. B.
2
7!
. C.
1
7
. D.
1
2 6!
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọ ccos thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề thi có đáp án lời giải chi tiết kèm theo.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Hóa học lớp 12, Vật lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 554
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm