Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 33

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 33 trang 164: Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX

Trả lời:

Tình hình nước Đức ở giữa thế kỷ XIX:

- Tình hình kinh tế: Kinh tế TBCN phát triển mạnh

• Từ một nước nông nghiệp Đức trở thành nước công nghiệp.

• Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh chóng, kinh doanh theo lỗi tư bản chủ nghĩa trở nên phổ biến.

- Tình hình chính trị: Đất nước bị chai xẻ thành nhiều vương quốc → vấn đề thống nhát đất nước là yêu cầu cấp thiết.

- Tình hình xã hội:

• Đội ngũ công nhân tăng lên nhanh chóng.

• Nhiều quý tộc, địa chủ chuyển hướng kinh doanh tư bản chủ nghĩa trở thành quý tộc tư sản hóa.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 33 trang 164: Dựa vào lược đồ hãy trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất nước Đức.

Trả lời:

Diễn biến quá trình thống nhất nước Đức:

- Bộ phận quý tộc quân phiệt Phổ đại diện là Bi-xmác, được sự ủng hộ của giai cấp tư sản đã dùng vũ lực để thống nhất đất nước bằng ba cuộc chiến tranh với các nước láng giềng:

• Năm 1864: Chống Đan Mạch.

• Năm 1866: Chống Áo, với thắng lợi năm 1867, Liên bang Bắc Đức ra đời bao gồm 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

• Năm 1870 – 1871: Gây chiến tranh với Pháp, Pháp thất bại, Bi-xmac đã hoàn thành việc thống nhất đất nước.

⇒ Ngày 18 - 1 - 1871, lễ thành lập Đế chế Đức được tổ chức tại Cung điện Véc-xai (Pháp). Vua Phổ Vin-hem I chính thức lên ngôi Hoàng đế. Bi-xmác trở thành Thủ tướng nước Đức.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 33 trang 167: Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất I-ta-li-a.

Trả lời:

Diễn biến quá trình thống nhất I-ta-li-a: Giai cấp tư sản ở I-ta-li-a muốn dựa muốn loại bỏ thế lực của Áo, thực hiện việc thống nhất I-ta-li-a.

- Tháng 4 - 1859, Ca-vua liên minh với Pháp tiến hành chiến tranh với Áo. Trong khi chiến sự đang diễn ra, quần chúng nhân dân ở các vương quốc thuộc miền Trung I-ta-li-a đã nổi dậy khởi nghĩa. Bọn phong kiến thống trị ở đây phải chạy sang Áo.

- Liên quân Pi-ê-môn-tê - Pháp, được sự hỗ trợ của đoàn quân tình nguyện Ga-ri-ban-đi, đã đẩy quân Áo vào tình thế vô cùng khó khăn. Tháng 3 - 1860, các vương quốc trên sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê.

- Tháng 4 - 1860, phong trào khởi nghĩa của nhân dân ở đảo Xi-xi-li-a (miền Nam I-ta-li-a) bùng nổ đòi lật đổ chính quyền tay sai đế quốc Áo và thống nhất đất nước.

- Ga-ri-ban-đi đem quân xuống giúp nhân dân Nam I-ta-li-a. Đội quân “Áo đỏ" hơn 1000 người do Ga-ri-ban-đi chỉ huy đã rời Giê-nô-va, vượt biển đổ bộ lên đảo Xi-xi-li-a.

⇒ Tháng 10-1860, miền Nam I-ta-li-a được sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê, Vương quốc I-ta-li-a được thành lập.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 33 trang 169: Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mỹ ở giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

Đặc điểm của Mỹ ở giữa thế kỉ XIX:

- Tình hình kinh tế: Kinh tế Mĩ phát triển theo hai con đường: Miền Bắc phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa; miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa vào bóc lột nô lệ.

- Xã hội: Mâu thuẫn giữa tư sản, trại chủ miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ ở miền Nam diễn ra mạnh mẽ.

⇒ Nguy cơ của một cuộc nội chiến đang đến gần để thanh toán các lực lượng bảo thủ, giải phóng nô lệ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mỹ phát triển trong cả nước.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 33 trang 169: Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc nội chiến ở nước Mĩ.

Trả lời:

* Diễn biến:

- Ngày 12/4/1861, nội chiến bùng nổ.

- Giữa năm 1862, Tổng thống Lin-côn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại.

- 1/1/1863, sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành, hàng vạn nô lệ được giải phóng cùng với đông đảo dân tự do đã gia nhập vào quân đội của Chính phủ Liên bang, sức mạnh của quân đội Liên bang được tăng cường.

- 9/4/1865, quân đội Liên bang giành thắng lợi trong trận tấn công thủ phủ Hiệp bang, nội chiến kết thúc.

* Kết quả:

- Chế độ nô lệ ở miền Nam bị xóa bỏ, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

- Nền kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 169: Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.

Trả lời:

Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản vì nó làm có đặc điểm của một cuộc cách mạng tư sản:

- Mục đích: Lật đổ chế độ phong kiến và xóa bỏ các tàn dư phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lãnh đạo: Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa.

- Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân

- Xu thế phát triển là xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản.

Bài 2 trang 169 Lịch Sử 10: Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Trả lời:

Hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức và I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản:

- Loại bỏ được các rào cản phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

- Thị trường dân tộc được thống nhất.

- Việc thống nhất bằng quân sự góp phần khiến hai nước Đức và I-ta-li-a sau này trở thành những lò lửa chiến tranh.

Đánh giá bài viết
1 166
Sắp xếp theo

    Lịch sử lớp 10

    Xem thêm