Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang
1
NHÓM TOÁN VD VDC
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Môn: Toán ĐỀ 101
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Đồ thị hàm số nào dưới đây dạng như đường cong trong hình
bên?
A.
3 2
3 1y x x
. B.
3 2
3 1y x x
.
C.
4 2
2 1y x x
. D.
4 2
2 1y x x
.
Câu 2: Nghiệm của phương trình
1
3 9
x
A.
. B.
3x
. C.
2x
. D.
.
Câu 3: Cho hàm
f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
3
. B.
5
. C.
0
. D.
2
.
Câu 4: Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
; 1
. B.
0;1
. C.
1;1
. D.
Câu 5: Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước
3;4;5
. Thể tích của khối hộp đã cho bằng
A.
10
. B.
20
. C.
12
. D.
60
.
Câu 6: Số phức liên hợp của số phức
3 5z i
A.
3 5z i
. B.
3 5z i
. C.
3 5z i
. D.
3 5z i
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang
2
NHÓM TOÁN VD VDC
Câu 7: Cho hình trụ bán kính đáy
8R
và độ dài đường sinh
3l
. Diện tích xung quanh của hình
trụ đã cho bằng
A.
24
. B.
192
. C.
48
. D.
64
.
Câu 8: Cho khối cầu có bán kính
4r
. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.
256
3
. B.
64
. C.
64
3
. D.
256
.
Câu 9: Với
,a b
là các số thực dương tùy ý và
1a
,
bằng
A.
5log
a
b
. B.
1
log
5
a
b
. C.
5 log
a
b
. D.
1
log
5
a
b
.
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2
2 2
: 2 9S x y z
. Bán kính của
S
bằng
A.
6
. B.
18
. C.
9
. D.
3
.
Câu 11: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
4 1
1
x
y
x
A.
1
4
y
. B.
4y
. C.
1y
. D.
1y
.
Câu 12: Cho khối nón có bán kính đáy
5r
và chiều cao
2h
. Thể tích khối nón đã cho bằng
A.
10
3
. B.
10
. C.
50
3
. D.
50
.
Câu 13: Nghiệm của phương trình
3
log 1 2x
A.
8x
. B.
9x
. C.
7x
. D.
10x
.
Câu 14:
2
x dx
bằng
A.
. B.
3
1
3
x C
. C.
3
x C
. D.
3
3x C
Câu 15: Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?
A.
36
. B.
720
. C.
6
. D.
1
.
Câu 16: Cho hàm số bậc ba
y f x
đồ thị đường cong trong hình
bên. Số nghiệm thực của phương trình
1f x
A.
3
. B.
1
.
C.
0
. D.
2
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
3; 2;1A
trên trục
Ox
có tọa độ là
A.
0;2;1
. B.
3;0;0
. C.
0;0;1
. D.
0;2;0
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trang
3
NHÓM TOÁN VD VDC
Câu 18: Cho khối chóp có diện tích đáy
6B
và chiều cao
2h
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng:
A.
6
. B.
3
. C.
4
. D.
12
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
3 4 1
:
2 5 3
x y z
d
. Vecto nào dưới đây là một
vecto chỉ phương của
d
?
A.
2
2;4; 1u
. B.
1
2; 5;3u
. C.
3
2;5;3u
. D.
4
3;4;1u
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
3;0;0A
,
0;1;0B
0;0; 2C
. Mặt phẳng
ABC
có phương trình là:
A.
1
3 1 2
x y z
. B.
1
3 1 2
x y z
.
C.
1
3 1 2
x y z
. D.
1
3 1 2
x y z
.
Câu 21: Cho cấp số nhân
n
u
với
1
3u
và công bội
2q
. Giá trị của
2
u
bằng
A.
8
. B.
9
. C.
6
. D.
3
2
.
Câu 22: Cho hai số phức
1
3 2z i
2
2z i
. Số phức
1 2
z z
bằng
A.
5 i
. B.
5 i
. C.
5 i
. D.
5 i
.
Câu 23: Biết
3
1
d 3f x x
. Giá trị của
3
1
2 df x x
bằng
A.
5
. B.
9
. C.
6
. D.
3
2
.
Câu 24: Trên mặt phẳng tọa độ, biết
3;1M
là điểm biểu diễn số phức
z
. Phần thực của
z
bằng
A.
1
. B.
3
. C.
1
. D.
3
.
Câu 25: Tập xác định của hàm số
5
logy x
A.
0;
. B.
;0
. C.
0;
. D.
;
.
Câu 26: Số giao điểm của đồ thị hàm số
3 2
3y x x
và đồ thị hàm số
2
3 3y x x
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
,
AB a
,
2BC a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy
15SA a
(tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng đáy
bằng
A.
45
. B.
30
.
C.
60
. D.
90
.

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán chính thức

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán vừa được VnDoc.com tổn hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua bài viết này các bạn có thể cập nhật được lời giải chi tiết cũng như đáp án kèm theo đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp lời giải chi tiết của 4 mã đề 101, 102, 103, 104. VnDoc.com sẽ liên tục cập nhật lời giải chi tiết tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.773
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm