Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề số 4)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi có format giống với đề thi thật với nhiều dạng bài tập được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 6 năm 2018 - 2019 sắp tới.

Một số đề thi khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Reorder the given words to make a complete sentence.
 • 1. I/ have/ fever/ a/ .
  → ___________________________
  I have a fever.
 • 2. He/ going/ to/ is/ cinema/ tomorrow/ .
  → _______________________________
  He is going to cinema tomorrow.
 • 3. in/ the/ What/ spring/ is/ like/ weather/ ?
  → ____________________________
  What is the weather like in spring?
 • 4. sometimes/ go/ in/ skiing/ I/ winter/ .
  → _____________________________
  I sometimes go skiing in winter.
 • 5. Where/ you/ are/ going/ next/ weekend/ ?
  → ______________________________
  Where are you going next weekend?
 • 6. going/ to/ tomorrow/ are/ What/ you/ do/ ?
  → __________________________________
  What are you going to do tomorrow?
 • 7. is/ Where/ zoo/ the/ ?
  → _______________________________
  Where is the zoo?
 • 8. wrote/ last weekend/ I/ a letter/ .
  → ____________________________
  I wrote a letter last weekend.
 • 9. a doctor/ should/ You/ see/ .
  → _______________________________
  You should see a doctor.
 • 10. rainy/ cold/ is/ The/ and/ weather/ .
  → ______________________________
  The weather is rainy and cold. The weather is cold and rainy.
 • III. Choose the correct answer A, B, C or D.
 • 1. Can ..... use chopsticks? Yes, she can.
 • 2. Look at him! ....... can sing a song.
 • 3. What's wrong, Andy? I can't ........... the bookshelf.
 • 4. Is there a bed in the bathroom? ".........................."
 • 5. There is a lamp ............... the sofa.
 • 6. Go along the street. It's .............. to the post office.
 • 7. My brother ..................brown boots.
 • 8. It is often ............. in summer.
 • 9. Dana doesn't want ..................... basketball.
 • 10. There …………. a lot of flowers at the festival yesterday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
83 4.416
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm