Bài tập tìm lỗi sai Tiếng Anh lớp 3

Bài tập tìm lỗi sai lớp 3

Bài tập tìm lỗi sai Tiếng Anh lớp 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 3 MỚI

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng câu hỏi tìm lỗi sai phổ biến phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tìm lỗi sai Tiếng Anh lớp 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Correct the mistakes

1. Don’t talk at class!

____________________________________

2. What does you like doing at break time?

____________________________________

3. What colors is your dress?

____________________________________

4. My classroom very nice

____________________________________

5. May I coming in?

____________________________________

6. Is it a rubber? - Yes, it isn’t

____________________________________

7. This is mine school bag

____________________________________

8. Who is these? - They are my teachers

____________________________________

9. How old are their? - They are five years old

____________________________________

10. Be not open your book, please

____________________________________

II/ Correct one mistake in each of the following sentences

1. This is a photos of Sapa

____________________________________

2. Is Hue far to Ho Chi Minh City? - Yes, it is

____________________________________

3. I am at Hanoi now

____________________________________

4. Where is Julia doing? - She is skating

____________________________________

5. What are you do? - I am drawing

____________________________________

-The end-

Đáp án bài tập tìm lỗi sai Tiếng Anh lớp 3

I/ Correct the mistakes

1. Don’t talk in class!

2. What do you like doing at break time?

3. What color is your dress?

4. My classroom is very nice

5. May I come in?

6. Is it a rubber? - No, it isn’t

7.This is my school bag

8. Who are these? - They are my teachers

9. How old are they? - They are five years old

10. Do not open your book, please

II/ Correct one mistake in each of the following sentences

1. This is a photo of Sapa

2. Is Hue far from Ho Chi Minh City? - Yes, it is

3. I am in Hanoi now

4. What is Julia doing? - She is skating

5. What are you doing? - I am drawing

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập tìm lỗi sai Tiếng Anh lớp 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1, Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3, Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Đánh giá bài viết
3 1.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm