Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán Có đáp án năm 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 Có đáp án và hướng dẫn chấm cùng bảng ma trận đề thi sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi toán lớp 4 kì 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời (kết quả) đúng nhất hoặc làm các bài tập sau theo yêu cầu.

Câu 1. (0,5 điểm) Trong số 912345; chữ số 1 có giá trị là:

A. 1
B. 1000
C. 12345
D. 10000

Câu 2. (0,5 điểm) Phân số \frac{3}{4} lớn hơn phân số nào trong các phân số sau?

A. \frac{7}{11}
B. \frac{5}{6}
C. \frac{9}{12}
D. \frac{4}{5}

Câu 3. (0,5 điểm) Chữ số điền vào dấu * trong số 21* 34 để được số chia hết cho 9 là:

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Câu 4. (0,5 điểm) Trong các phân số: \frac{5}{6} ; \frac{7}{3} ; \frac{9}{9} ; \frac{8}{7} ; \frac{5}{9} ; \frac{13}{13} phân số lớn hơn 1 là:

A.\frac{5}{6} ; \frac{5}{9}
B. \frac{7}{3} ; \frac{8}{7}
C. \frac{9}{9} ; \frac{13}{13}
D. Tất cả các phân số đã cho

Câu 5. (0,5 điểm) \frac{3}{5}của 45m là:

A. 27m
B. 18m
C. 25m
D. 30m

Câu 6. (0,5 điểm) Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là:

A. \frac{15}{33}
B. \frac{33}{15}
C. \frac{33}{48}
D. \frac{15}{48}

Câu 7. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S. Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

a) AB song song với AD

b) AD song song với BC

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 20cm

d) Diện tích hình bình hành ABCD là 24cm2

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 106m2 = ................... dm2
b) 5tạ 8kg = ................... kg
c) 7dm2 9 cm2 = ...................... cm2
d) 2034kg = ......... tấn .......... kg

Câu 9. (2 điểm) Tính.

a) \frac{5}{6}+\frac{7}{12}=

b) \frac{9}{16}-\frac{3}{8}=\dots

c) \frac{11}{10}+\frac{3}{5}: \frac{2}{3}=

Câu 10. (2,5 điểm) Hai mảnh đất có tổng diện tích là 250m2. Mảnh đất thứ nhất có diện tích bằng 2/3 diện tích mảnh đất thứ hai.

a) Tính diện tích của mỗi mảnh đất.

b) Người ta lấy 3/5 diện tích của mảnh đất thứ hai để trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa.

Câu 11. (0,5 điểm) Viết phân số sau thành tổng của 3 phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau.

\frac{17}{20}=...............

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

D

B

A

C

Điểm

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7. a: S; b: Đ; c: Đ; d: S

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8. (1 điểm) (Mỗi phần điền đúng được 0,5 điểm)

Câu 9. (2 điểm) (Mỗi phép tính đúng ở phần a; b được 0,5 điểm; phần c được 1 điểm)

Câu 10. (2,5 điểm)

Bài giải

- Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần) (0,25 điểm)

- Diện tích mảnh đất thứ nhất là: 250: 5 x 2 = 100 (m2) (0,75 điểm)

- Diện tích mảnh đất thứ hai là: 250 – 100 = 150 (m2) (0,5 điểm)

- Diện tích đất trồng hoa là: 150 x = 90 (m2) (0,75 điểm)

Đáp số đúng: (0,25 điểm)

(HS làm cách khác đúng, cho điểm tương đương)

Câu 11. (0,5 điểm).

\frac{17}{20}=\frac{2+5+10}{20}=\frac{2}{20}+\frac{5}{20}+\frac{10}{20}=\frac{1}{10}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}

(Nếu thiếu bước mà đúng trừ 0,25 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán mới nhất

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
179 37.117
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm