Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Mỹ Thái, Kiên Giang năm học 2018 - 2019

18 7.465
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2018-2019)
Môn: Vật lí 7
Thời gian: 45 phút
I. Mục đích của đề kim tra
a. Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 1 đến tiết thứ 17 theo PPCT
Nội dung kiến thức: Chương I: Quang học, Chương II: Âm học
b. Mục đích:
- Đối với học sinh: Là một căn cứ để kiểm tra kiến thức của bản thân, khả năng tiếp thu nội dung chương trình Vật lí đã học.
- Đối với giáo viên:
+ Đánh giá phân xếp loại học lực của học sinh học kì I.
+ Kiểm tra được khả năng nắm bắt kiến thức chương trình bộ môn của học sinh để tìm phương pháp giáp dục thích hợp.
II.Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (40% TNKQ, 60% TL)
III.Ma trận đề kiểm tra:
1. Bảng trọng số: Chọn h= 0,7
Nội dung
Tổng số
tiết
TS tiết
thuyết
Số tiết quy đổi
Quy đổi câu
Chi tiết câu
Số điểm
BH
BH
VD
HB
VD
TN
TL
TL
BH
VD
Chương I:
Quang học
9
7
4,9
6,0
5,0
4(2đ)
0,5()
1,5(2,5đ)
3
2,5
Chương II: Âm
học
7
6
4,2
5,0
4,0
4(2đ)
0,5(0,5đ)
1,5()
2,5
2
Cộng chung
16
13
9,1
11
9
8(4đ)
1(1,đ)
3(4,5đ)
5,5
4,5
PHÒNG GDDT HUYỆN HÒN ĐẤT
TRƯỜNG THCS MỸ THÁI
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Ma trận đề kiểm tra:
Tên chủ đề
Cấp độ kiến thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương 1. Quang học
(9 tiết)
- Biết được khi nào mắt nhìn
thấy được vật.
- Biết được đặc điểm của ảnh
tạo bởi ơng cầu lồi.
- Phát biểu được định luật
phản xạ ánh sáng.
- Hiểu được hiện tượng
nguyệt thực.
- Hiểu được đặc điểm của
góc i và r.
- Dựng được ảnh qua
ơng phẳng.
- Vận dụng đặc điểm
của ảnh tạo bởi gương
cầu lồi giải thích các
hiện tượng.
Số câu hỏi
2
C.1,3
0,5
C 9a
2
C.2,4
1
C 10
0,5
C 9b
6
Số điểm
Tỉ lệ%
1
10%
1
10%
1
10%
2
20%
0,5
5%
5,5
55%
Chương 2: Âm học
(7 tiết)
- Biết được các môi trường
truyền âm môi trường
không cho âm truyền qua.
- Biết được khái niệm về tần
số.
- Điều kiện để có tiếng vang.
-Biết được thế nào ô nhiểm
tiếng ồn.
- Hiểu được âm thanh to,
nhỏ phụ thuộc vào biên độ
dao động.
- Nêu được ví dụ ô
nhiễm tiếng ồn ở địa
phương mình và cách
khắc phục.
- Vận dụng đặc điểm
của âm phản xạ và
tiếng vang tính
khoảng cách từ người
nói đến bức tường
Số câu hỏi
3
C.5,6,8
0,5
C. 11a
1
C.7
1,5
C.11b,12
6
Số điểm
1,5
0,5
0,5
2
4,5
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tỉ lệ%
15%
5%
5%
20%
45%
TS câu hỏi
6
3
2,5
0,5
12
TS điểm
4
1,5
4
0,5
10(100%)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Mỹ Thái, Kiên Giang năm học 2018 - 2019 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Vật lý 7 hiệu quả.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Mỹ Thái, Kiên Giang năm học 2018 - 2019, mời các bạn tải đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Hóa, Sinh, Văn, Sử... và các bài tập SGK môn Vật lý 7, bài tập SBT môn Vật lý 7 về tham khảo!

Đánh giá bài viết
18 7.465
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm