Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 gồm các bài tập lý thuyết và thực hành giúp các em học sinh nắm được nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 3 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch KT,KN

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL/TH

TN

TL/TH

Tổng

TL%

1.PMĐH

Số câu

1

1

3

Số điểm

0.5

3.0

3.5

35%

2.Soạn thảo VB

Số câu

1

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

3.0

4.5

45%

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1

10%

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

Tổng

Số câu

3

1

3

1

1

1

10

Số điểm

1.5

0.5

1.5

0.5

3.0

3.0

10.0

100%

Tỷ lệ

20%

15%

5%

30%

30%

100%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành của Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lý thuyết (10’)

8

4

40%

Thực hành (30’)

2

6

60%

Ma trận phân bố câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

CHỦ ĐỀ

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

CỘNG

1.PMĐH

Số câu

1

1

3

Câu số

A1

B1

2.Soạn thảo VB

Số câu

1

1

1

3

Câu số

A2

A3,4

B2

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

1

1

Câu số

A5

A6

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

1

1

Câu số

A7

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

2

Câu số

A8

Tổng số câu

4

4

1

1

10

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) (Mức 1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ sao chép màu?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A2. (0.5 đ) (Mức 1) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có dấu

Em gõ chữ

Dấu huyền

Dấu sắc

Dấu hỏi

Dấu ngã

Dấu nặng

A3. (0.5 đ) (Mức 2). Để gõ chữ “Cô giáo" cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Cooo giaox

B. Coo giaos

C. Cooo giaos

D. Coo giaor

A4. (0.5 đ) (Mức 2) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Bài tập: ...........................................................

b, Tin học: .............................................................

c, Trường em: ........................................................

d, Quả mít: ............................................................

e, Dũng cảm:..........................................................

A5. (0.5 đ) (Mức 1)Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A6. (0.5 đ) (Mức 2)

Hãy điền số thứ tự thích hợp để thực hiện phép chia một số có hai hoặc ba chữ số cho một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3.

- Nháy vào biểu tượng Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

- Khởi động phần mềm và nháy vào biểu tượng bắt đầu

- Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính.

A7. (0.5 đ) (Mức 2) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

A8. (0.5 đ) (Mức 1) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

B1. (3 đ) (Mức 3)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

B2. (3 đ) (Mức 4)

Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ.

Suối dài xanh mướt nương ngo

Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 trên. Các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3, Tiếng Anh 3Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
17 2.496
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3

    Xem thêm