Giáo án Học vần 1 bài 32: Vần OI - AI

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 32: Vần OI - AI giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh nắm được cách đọc và viết vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái; ngoài ra còn biết đọc được câu ứng dụng và phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung "Sẻ, ri ri, bói cá, le le".

Giáo án Học vần 1 bài 30: Vần UA - ƯA

Giáo án Học vần 1 bài 29: Vần IA

BÀI 32: VẦN OI - AI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái

2. Kĩ năng:

 • Học sinh đọc và viết được vần oi, ai và từ nhà gói, bé gái
 • Đọc được câu ứng dụng: Chú bói cá nghĩa gì thế? Chú nghĩa về bữa trưa

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Sẻ, ri ri, bói cá, le le.

II. Đồ dùng dạy học:

 • GV:
  • Tranh minh hoạ từ khoá: nhà gói, bé gái; Câu ứng dụng: Chú bói cá nghĩa gì thế?...
  • Tranh minh hoạ phần luyện nói: Sẻ, ri ri, bói cá, le le.
 • HS: SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học:

Tiết 1

1. Khởi động: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ

 • Đọc và viết: mùa mía, mùa dưa, ngựa tía (2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
 • Đọc đoạn thơ ứng dụng: Gió lùa kẽ lá...(2 em)
 • Nhận xét bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HS

Giới thiệu bài: Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: vần oi, ai– Ghi bảng

Hoạt động 1: Dạy vần oi-ai

+ Mục tiêu: nhận biết được: oi, ai và nhà gói, bé gái

+ Cách tiến hành:

- Dạy vần oi:

- Nhận diện vần: Vần oi được tạo bởi: o và i

- GV đọc mẫu, hỏi: So sánh: ua và ưa?

- Phát âm vần

- Đọc tiếng khoá và từ khoá: ngói, nhà ngói

- Đọc lại sơ đồ:

oi

ngói

nhà ngói

- Dạy vần ai: (Qui trình tương tự)

ai

gái

bé gái

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

Phát âm (2 em - đồng thanh)

Phân tích vần oi. Ghép bìa cài: oi

 • Giống: o ( hoặc i)
 • Khác : i ( hoặc o)

Đánh vần (c nhân - đ thanh)

Đọc trơn (cá nhân - đồng thanh)

Phân tích và ghép bìa cài: ngói

Đánh vần và đọc trơn tiếng, từ (cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược (cá nhân - đồng thanh)

Đánh giá bài viết
1 5.061
Sắp xếp theo

  Giáo án Học vần 1

  Xem thêm