Giáo án Học vần 1 bài 18: Âm X, CH

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 18: Âm X, CH với nội dung kiến thức được biên soạn chi tiết theo sách giáo khoa giúp cho học sinh sẽ hiểu được nắm được x, ch : xe, chó, đọc được câu ứng dụng: xe ô tô chở cá về thị xã.

Giáo án Học vần 1 bài 15: Âm T, TH

Giáo án Học vần 1 bài 17: Âm U, Ư

BÀI 18: ÂM X - CH

I. MỤC TIÊU:

 • Học sinh đọc được: x, ch, xe, chó; từ và câu ứng dụng.
 • Viết được: x, ch, xe, chó.
 • Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô.

II. CHUẨN BỊ:

 • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
 • Một chiếc ô tô đồ chơi, tranh vẽ con chó.
 • Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.
 • 4 phiếu từ ứng dụng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Cho lớp viết bảng con tiếng: nụ, thư. 2 - 3 học sinh lên bảng viết.
 • Giáo viên nhận xét, cho điểm.
 • Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.
 • Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm x – ch.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm x:

- Cho học sinh đọc âm x.

- Cho học sinh ghép âm x.

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Để được tiếng xe ta ghép thêm âm gì?

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.


- Lớp viết bảng con, 2 - 3 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét

- 1 – 2 học sinh đọc

- Vài học sinh nhắc lại

- Học sinh đọc: âm x

- Học sinh ghép âm x

- Học sinh đọc cá nhân, lớp

- Để được tiếng xe ta ghép thêm âm e ở sau âm x. Học sinh ghép tiếng xe.

Đánh giá bài viết
1 851
Sắp xếp theo

  Giáo án Học vần 1

  Xem thêm