Giáo án Học vần 1 bài 1: Âm E

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 1: Âm E với nội dung được biên soạn chi tiết và kỹ lưỡng sẽ giúp học sinh hiểu được cách nhận biết chữ e và âm e, bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

BÀI 1: ÂM E

I. Mục tiêu:

  • H.s làm quen và nhận biết được chữ và âm e
  • Bước đầu nhận thức mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề nội dung. Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình.
  • Luôn có tác phong nhanh nhẹn, mạnh dạn khi đọc, viết và phát biểu ý kiến.

II. Đồ dùng:

1. Giáo viên: Giấy ô li có viết chữ e

  • Sợi dây (hoặc vật) tượng tự chữ e để minh hoạ nét chữ e
  • Tranh minh hoạ (hoặc vật mẫu) các tiếng be, me, xe, ve.
  • Tranh minh hoạ phần luyện nói.

2. Học sinh: sgk, vở tập viết, bộ thực hành.

III. Các hoạt động dạy học

1. Ổn địch tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Kiểm tra đồ dùng sách vở học tập của h/s.
  • Hướng dẫn học sinh cách giữ sách vở, không làm quăn mép, rách sách.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

TIẾT 1:
a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu sgk tiếng việt 1 (bìa, các tranh vẽ, chữ đọc,viết).

- GV giới thiệu tranh sgk hướng dẫn học sinh quan sát.

- Tranh vẽ gì?

- GV ghi lên bảng tiếng tương ứng

- GV ghi bảng tiếng tương ứng với nội dung tranh học sinh nêu.

- GV ghi sang bên phải bảng

- GV giảng tranh: Nhắc lại tranh ve, bé, chùm quả me, con vẽ, bé đi xe đạp.

- Trong các tiếng trên giống nhau ở chỗ nào ghi bảng âm e?
chỉ bảng âm e cho học sinh đọc.

b. Dạy chữ ghi âm

- GV viết bảng chữ ghi âm: e

1. Nhận diện chữ:

- GV viết lại chũ e đã viết sẵn trên bảng và nói chữ e gồm 1 nét thắt.

- Chữ e giống hình cái gì?

- GV làm các thao tác cho h/s xem

H/s quan sát trong sách giáo khoa

- H/s quan sát và thảo luận nội dung tranh

- Tranh vẽ em bé vẽ.

- Bé: Tranh vẽ em bé vẽ

- Me: chùm hoa me

- Ve: Con vẽ

- Xe: Bé đi xe đạp.

- Giống nhau các tiếng đều có câm e

- H/s ĐT + CN

Đánh giá bài viết
2 4.955
Sắp xếp theo

Giáo án Học vần 1

Xem thêm