Giáo án Học vần 1 bài 2: Âm B

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 2: Âm B được biên soạn cẩn thận bởi đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm nhằm cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu cách nhân biết chữ B và âm B, bước đầu cách nhân biết mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật.

Giáo án Học vần 1 bài 1: Âm E

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

BÀI 2: ÂM B

I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể:

  • Làm quen nhận biết được âm b, chữ ghi âm b.
  • Ghép được âm b với âm e tạo thành tiếng be.
  • Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Sách TV1 tập I, vở tập viết 1 tập I.
  • Tranh minh hoạ các vật thật các tiếng bé, bê, bà, bóng.
  • Tranh minh hoạ luyện nói.

III. Các hoạt động dạy học:

1. KTBC: Hỏi bài trước.

  • Đọc sách kết hợp bảng con.
  • Viết bảng con âm e và các tiếng khóa.
  • GV nhận xét chung - ghi điểm.

2. Bài mới:

Tiết 1:

Hoạt động GVHoạt động HS

1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu tranh rút ra tiếng có mang âm b, ghi bảng âm b.

2. Dạy chữ ghi âm

- GV viết lên bảng âm b và nói đây là âm b (bờ)

- GV phát âm mẫu (môi ngậm lại, bật hơi ra, có tiếng thanh)

- Gọi học sinh phát âm b (bờ)

a. Nhận diện chữ:

- GV tô lại âm b trên bảng và nói: âm b có một nét viết liền nhau mà phần thân âm b có hình nét khuyết, cuối âm b có nét thắt.

- Gọi học sinh nhắc lại.

b. Ghép chữ và phát âm:

- Hỏi: be: âm nào đứng trước âm nào đứng sau?

- GV phát âm mẫu be

- Gọi học sinh phát âm theo cá nhân, nhóm, lớp.

- Để học sinh theo dõi trên bảng lớp

-Học sinh theo dõi.

- HS đọc cá nhân đồng thanh

- Nhắc lại

- b đứng trước, e đứng sau

- Học sinh phát âm be

- Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp

Đánh giá bài viết
4 3.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Học vần 1 Xem thêm