Giáo án Học vần 1 bài 85: âp- ăp

Giáo án môn Tiếng việt lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 85: âp- ăp giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về đọc, cách viết: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ và các câu ứng dụng.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Học vần 1 bài 82: ich- êch

Giáo án Học vần 1 bài 84: op- ap

Học vần: ĂP - ÂP

I. Mục đích yêu cầu:

  • Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ và đoạn thơ ứng dụng.
  • Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập.
  • Luyện nói 2- 4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách của em.

*HSKT: Viết chữ ô

II. Chuẩn bị:

  • Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.
  • Tranh minh hoạ luyện nói: Trong cặp sách của em.
  • Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GVHoạt động HS

1. Kiểm tra bài cũ: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần ăp, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần ăp.
Lớp cài vần ăp.
GV nhận xét.
HD đánh vần vần ăp.

Có ăp, muốn có tiếng bắp ta làm thế nào?

Cài tiếng bắp.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng bắp.

Gọi phân tích tiếng bắp.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng bắp.

Dùng tranh giới thiệu từ "cải bắp".

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng bắp, đọc trơn từ cải bắp.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần âp (dạy tương tự )

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: ăp, cải bắp, âp, cá mập.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 → 8 em

N1: đóng góp

N2: giấy nháp

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

ă – pờ – ăp

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm b đứng trước vần ăp và thanh sắc trên đầu âm ă.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Bờ – ăp – băp – sắc – bắp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng bắp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng p

Khác nhau: ăp bắt đầu bằng ă, âp bắt đầu bằng â.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

Đánh giá bài viết
1 1.104
Sắp xếp theo
    Giáo án Học vần 1 Xem thêm