Giáo án Học vần 1 bài 81: Vần ACH

Giáo án môn Tiếng việt lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 81: Vần ACH gồm nhiều giáo án, được tổng hợp từ các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh hiểu được đọc và viết đựợc các từ sau: ach, cuốn sách, các từ và câu ứng dụng.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Học vần 1 bài 79: ôc- uôc

Giáo án Học vần 1 bài 80: iêc- ươc

Học vần: ACH

I. Mục tiêu:

 • HS đọc và viết đựợc: ach, cuốn sách.
 • HS đọc - viết đựợc các từ ứng dụng, câu ứng dụng.
 • HS làm các bài tập: nối, điền vần ach.
 • HS có ý thức học tập bộ môn.

II. Đồ dùng dạy học:

 • GV: SGK, bảng phụ ghi bài tập.
 • HS: Bảng con – SGK – Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GVHoạt động của HS

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Cả lớp viết bảng con: ach, cuốn sách.
 • GV nhận xét

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn ôn bài.

* Đọc bài trong SGK.

 • GV cho HS mở SGK đọc bài
 • GV cho HS đọc thầm 1 lần.
 • GV cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
 • GV cho HS đọc cá nhân bài đọc
 • GV nhận xét.

* Luyện viết bảng con.

 • GV cho HS thi viết bảng con những tiếng có vần ach: bách, tách, phạch, rạch, mạch....
 • GV nhận xét.

* Làm bài tập

+ Bài tập 1: Nối

Mẹ tôi lớn rất nhanh.

Những cây bạch đàn mời khách uống nước.

 • Hướng dẫn HS làm bài
 • Cho HS lên bảng nối
 • Nhận xét

+ Bài tập 2: Điền ach
con vịt đi lạch b...

nhà s... thì mát, bát s... ngon cơm.

 • Gọi HS nêu yêu cầu
 • Hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi trò chơi
 • Cho HS đọc bài vừa điền

+ Bài tập 3: Viết vở ô li.

 • GV nêu yêu cầu.
 • GV viết mẫu vần ach, nhắc lại cách viết
 • GV đọc cho hs viết câu ứng dụng có
- HS hát 1 bài

- HS viết bảng con

- HS mở SGK

- HS đọc thầm 1 lần.

- Cả lớp đọc đồng thanh

- HS thi đọc cá nhân – nhận xét.

- HS viết vào bảng con.

- HS nhận xét bài của nhau.

- HS nêu yêu cầu

- HS nối và nêu kết quả: Mẹ tôi mời khách uống nước, những cây bạch đàn lớn rất nhanh.

- HS viết vào bảng con.

 • Tổ 1: con vịt đi lạch bạch
 • Tổ 2: nhà sạch thì mát
 • Tổ 3: bát sạch ngon cơm.

- HS nghe – viết bài vào vở theo yêu cầu

- HS viết bài.

Đánh giá bài viết
1 1.737
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Học vần 1 Xem thêm