Giáo án Học vần 1 bài 12: Âm I, A

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 12: Âm I, A được chúng tôi chọn lọc, tuyển chọn từ các giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong cả nước với nội dung chi tiết sẽ giúp các em hiểu được cách nhận biết chữ I và A,tiếng bi, cá. Đồng thời cách đọc câu ứng dụng bé hà có vở ô li.

Giáo án Học vần 1 bài 10: Âm Ô, Ơ

Giáo án Học vần 1 bài 9: Âm O, C

BÀI 12: I - A

A. Mục đích yêu cầu:

  • Đọc và biết được i - a, bi - cá.
  • Đọc được câu ứng dụng: Bé hà có vở ô li
  • Phát triển lời nói cho các em.

B. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:

  • Tranh minh hoạ từ khoá
  • Tranh minh hoạ câu ứng dụng, bộ thực hành tiếng việt

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C. Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

  • Gọi h/s lên đọc bài sgk
  • Cho viết bảng con, lò cò, vở cỏ
  • Giáo viên nhận xét ghi điểm

3. Hoạt động dạy bài mới

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

TIẾT 1
a. Dạy âm i

- Gv giới thiệu ghi bảng: i

- Nêu cấu tạo âm i

- H/s phát âm

- Gv uốn nắn sửa sai

- Giới thiệu tiếng khoá

- Thêm b vào trước i được tiếng gì?

- Con vừa ghép được tiếng gì?

- Gv ghi tiếng khoá: bi

- Nêu cấu tạo tiếng

- Cho h/s đọc tiếng ĐV + trơn

- Giới thiệu từ khoá

- Cho h/s đọc tranh

- Tranh vẽ gì

- Qua tranh có từ khoá: bi

- Gọi h/s đọc trơn từ khoá

- Đọc toàn từ khoá

- Gồm 1 nét nói ngược và dấu chấm trên đầu.

CN + N + ĐT

- H/s nhẩm

- Tiếng bi

- Tiếng gồm 3 âm ghép lại âm b đứng trước i đứng sau.

- H/s đọc CN + ĐT + N

- H/s quan sát tranh thảo luận

Tranh vẽ hòn bi

Đánh giá bài viết
1 989
Sắp xếp theo

Giáo án Học vần 1

Xem thêm