Giáo án Học vần 1 bài 78: uc- ưc

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vầnt 1 bài 78: uc- ưc được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được cách đọc và viết: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Học vần 1 bài 77: ăc - âc

HỌC VẦN: VẦN UC - ƯC

A. MỤC TIÊU:

 • HS đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 • HS viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ.
 • Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất.

B. CHUẨN BỊ:

 • GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ.
 • HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng con.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Bài cũ:

 • HS đọc SGK bài phần 1, phần 2, phần 3/ Bài 77
 • HS đọc toàn bài
 • HS viết từ: mắc áo, quả gấc

TIẾT 1

2. Bài mới:

Hoạt động dạyHoạt động học

3. Dạy vần mới: uc - ưc

* Dạy vần: uc

 • GV ghi bảng vần: uc
 • Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: uc

a. Nhận diện vần:

- GV Hỏi: Vần uc được cấu tạo bởi mấy âm?

b. HD đánh vần: Vần

 • GV đánh vần mẫu: u - c - uc
 • HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
 • Yêu cầu HS chọn ghép vần
 • HD đọc trơn vần:

c. HD đánh vần: Tiếng

 • GV hỏi: có vần uc muốn được tiếng trục ta làm thế nào?
 • GV hỏi: Tiếng trục có âm gì trước vần gì sau dấu thanh gì?
 • GV đánh vần mẫu:
 • HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
 • Yêu cầu ghép tiếng
 • HD đọc trơn tiếng

d. Giới thiệu từ ứng dụng:

- Luyện đọc trơn từ

* Dạy vần

 • GV đọc vần, HD phát âm vần
 • Yêu cầu so sánh vần: uc - ưc
 • Dạy các bước tương tự vần uc
 • HD đọc lại cả 2 vần vừa học.

đ. Giới thiệu từ ứng dụng:

Máy xúc lọ mực

Cúc vạn thọ nóng nực

 • Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần: uc - ưc
 • Luyện đọc từ
 • GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
  • HD đọc lại toàn bài

e. Luyện viết vần, từ:

 • GV viết mẫu, HD cách viết.
 • GV hỏi: Vần uc, ưc được viết bởi mấy con chữ?
 • GV hỏi: Từ cần trục,lực sĩ được viết bởi mấy chữ?
 • GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
 • HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o
  • GV đọc mẫu toàn bài
 • Yêu cầu HS đọc toàn bài.

* HD trò chơi củng cố:

 • GV nêu tên trò chơi, HD cách thực hiện
 • Tuyên dương, khen ngợi.

- HS phát âm vần: uc (CN, ĐT)

- HS nhận diện vần: uc

- HS nêu: vần uc được cấu tạo bởi 2 âm, âm u và âm c.

- HS đánh vần: uc (Đọc nối tiếp CN, ĐT)

- HS chọn ghép vần: uc

- HS đọc trơn vần: (đọc nối tiếp CN, ĐT)

- HS nêu: Có vần uc, muốn được tiếng trục ta thêm tr và dấu nặng

- HS nêu: Tiếng trục có âm tr đứng trước, vần uc đứng sau, dấu nặng dưới âm ă.

- HS đánh vần: tiếng trục (Cá nhân, ĐT)

- HS chọn ghép tiếng: trục

- HS đọc trơn:

- HS đọc trơn từ ứng dụng

- HS đọc cả vần.

- HS phát âm vần: (CN, ĐT)

- HS so sánh vần: uc - ưc

* Giống nhau âm c ở cuối vần

* Khác nhau âm u/ư đầu vần

- HS đánh vần: ưc

- HS ghép vần: ưc

- HS đọc trơn vần: uc

- HS đánh vần tiếng: lực

- Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ.

- HS đọc 2 vần

- HS đánh vần thầm tiếng

- HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT)

- HS đọc toàn bài.

- HS nêu cách viết vần

- HS nêu cágh viết từ

- HS luyện viết bảng con vần, từ: ư, ưc, cần trục, lực sĩ

- HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự.

- HS tham gia trò chơi.

Đánh giá bài viết
1 2.533
Sắp xếp theo
  Giáo án Học vần 1 Xem thêm