Giáo án Học vần 1 bài 88: ip- up

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 88: ip- up được soạn chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về cấu tạo các vần ip, up, các tiếng: nhịp, búp.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Học vần 1 bài 86: ôp- ơp

Giáo án Học vần 1 bài 87: ep- êp

Học vần: IP – UP

I. Yêu cầu:

1. Kiến thức:

  • Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen, từ và đoạn thơ ứng dụng. Viết được ip, up, bắt nhịp, búp sen.
  • Luyện nói 2- 4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.

2. Kĩ năng: Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng, từ có chứa vần ip, up.

3. Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:

  • Tranh: bắt nhịp, búp sen, rặng dừa, giúp đỡ cha mẹ, câu ứng dụng.
  • Bộ ghép chữ học vần.

III. Đồ dùng dạy học:

Hoạt động GVHoạt động HS

1. Bài cũ:

Viết: lễ phép, bếp lửa, xinh đẹp.

1 em đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần ep, êp trong câu.

Nhận xét ghi điểm

2. Bài mới:

*Vần ip:

a) Nhận diện vần:

- Phát âm: ip

Ghép vần ip

- Phân tích vần ip?

- So sánh vần ip với vần ap?

b) Đánh vần:

i - pờ -ip

Chỉnh sửa

Ghép thêm âm nh thanh nặng vào vần ip để tạo tiếng mới.

Phân tích tiếng nhịp?

Đánh vần: nhờ - ip - nhip - nặng - nhịp

Giới thiệu tranh bắt nhịp

Đọc từ: bắt nhịp

Đọc toàn phần

*Vần up:

Thay âm i bằng u giữ nguyên âm cuối p

Phân tích vần up?

So sánh vần ip với vần up?

Đánh vần: u - pờ - up

bờ - up - bup - sắc - búp

búp sen

c) Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết

Nhận xét, sửa sai

Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết

Nhận xét, sửa sai

d) Luyện đọc từ:

Ghi từ lên bảng

Gạch chân

Chỉnh sửa

Giải thích từ, đọc mẫu

Đánh giá bài viết
7 4.116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Học vần 1 Xem thêm