Giáo án Học vần 1 bài 79: ôc- uôc

Giáo án môn Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 79: ôc- uôc được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em hiểu được cách đọc và viết các từ: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

Giáo án Học vần 1 bài 77: ăc - âc

Giáo án Học vần 1 bài 78: uc- ưc

HỌC VẦN: VẦN ÔC - UÔC

A. MỤC TIÊU:

 • HS đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
 • HS viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.
 • Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc.

B. CHUẨN BỊ:

 • GV chuẩn bị: bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh hoạ.
 • HS chuẩn bị: bộ chữ thực hành, bảng con.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Bài cũ:

 • HS đọc SGK bài phần 1, phần 2, phần 3 /78
 • HS đọc toàn bài
 • HS viết từ: cần trục, lực sĩ

TIẾT 1

2. Bài mới:

Hoạt động dạyHoạt động học


3. Dạy vần mới: ôc, uôc

* Dạy vầnh: ôc

 • GV ghi bảng vần: ôc
 • Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: ôc

a. Nhận diện vần:

- GV Hỏi: Vần ôc được cấu tạo bởi mấy âm?

b. HD đánh vần: Vần

 • GV đánh vần mẫu: ô - c - ôc
 • HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
 • Yêu cầu HS chọn ghép vần
 • HD đọc trơn vần: ôc

c. HD đánh vần: Tiếng

 • GV hỏi: có vần ôc muốn được tiếng mộc ta làm thế nào?
 • GV hỏi: Tiếng mộc có âm gì trước vần gì sau dấu thanh gì?
 • GV đánh vần mẫu:
 • HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS
 • Yêu cầu ghép tiếng: mờ - ôc - mốc - nặng - mộc
 • HD đọc trơn tiếng

d. Giới thiệu từ ứng dụng: thợ mộc

- Luyện đọc trơn từ

* Dạy vần: uôc

 • GV đọc vần, HD phát âm vần:
 • Yêu cầu so sánh vần: ôc - uôc
 • Dạy các bước tương tự vần
 • HD đọc lại cả 2 vần vừa học.

đ. Giới thiệu từ ứng dụng:

Con ốc đôi guốc

Gốc cây thuộc bài

 • Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần:
 • Luyện đọc từ
 • GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
  • HD đọc lại toàn bài

e. Luyện viết vần, từ:

 • GV viết mẫu, HD cách viết.
 • GV hỏi: Vần ôc, uôc được viết bởi mấy con chữ?
 • GV hỏi: Từ thợ mộc, ngọn đuốc được viết bởi mấy chữ?
 • GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
 • HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o
  • GV đọc mẫu toàn bài
 • Yêu cầu HS đọc toàn bài.

* HD trò chơi củng cố:

 • GV nêu tên trò chơi: đố bạn?
 • HD cách thực hiện
 • Tuyên dương, khen ngợi.

- HS phát âm vần: ôc

- HS nhận diện vần: ôc

- HS nêu vần ôc được cấu tạo bởi 2 âm, âm ô và âm c.

- HS đánh vần: ôc (nối tiếp CN, ĐT)

- HS chọn ghép vần: ôc

- HS đọc trơn vần: (Đọc nối tiếp CN, ĐT)

- HS nêu: Có vần ôc muốn được tiếng mộc ta thêm âm m và dấu nặng

- HS nêu: Tiếng mộc có âm m đứng trước vần ôc đứng sau, dấu nặng dưới âm ô

- HS đánh vần: (cá nhân, ĐT)

- HS chọn ghép tiếng: mộc

- HS đọc trơn: mộc

- HS đọc trơn từ ứng dụng: thợ mộc

- HS đọc cả vần, tiếng, từ.

- HS phát âm vần: uôc

- HS so sánh vần: uôc/ôc

- HS đánh vần: uôc

- HS ghép vần: uôc

- HS đọc trơn vần: uôc

- HS đánh vần tiếng: đuốc

- Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ.

- HS đọc 2 vần

- HS đánh vần thầm tiếng

- HS đọc từ (nối tiếp CN, ĐT)

- HS đọc toàn bài.

- HS nêu cách viết vần

- HS nêu cách viết từ

- HS luyện viết bảng con vần, từ: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.

- HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự.

- HS tham gia trò chơi: Đố bạn?

- HS chọn băng từ đọc đúng các từ có vần ôc, uôc.

Đánh giá bài viết
1 2.367
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Học vần 1 Xem thêm