Giáo án Học vần 1 bài 24: Âm Q, QU, GI

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 24: Âm Q, QU, GI với nội dung kiến thức được biên soạn kỹ lưỡng sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách đọc chữ q - qu - gi, chợ quê, cụ già; đọc được câu ứng dụng "Chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá" và phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề "Quà quê".

Giáo án Học vần 1 bài 25: Âm NG, NGH

Giáo án Học vần 1 bài 23: Âm G, GH

BÀI 24: ÂM Q - QU – GI

I. MỤC TIÊU:

  • Học sinh viết được: q- qu-gi, chợ quê, cụ già; từ và câu ứng dụng.
  • Viết được; q, qu, gi, chợ quê, cụ già.
  • Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: quà quê.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
  • Tranh minh họa từ: chợ quê, cụ già.
  • Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.
  • 4 phiếu từ ứng dụng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho lớp viết bảng con, 2 – 3 học sinh lên bảng viết bảng lớp: g, gh, nhà ga, ghi nhớ.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm q – qu – gi.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm q:

- Cho học sinh đọc âm q.

- Cho học sinh ghép âm q.

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Hát vui

- Lớp viết bảng con, 2 - 3 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét

- 1 – 2 học sinh đọc

- Vài học sinh nhắc lại

- Học sinh đọc: âm q.

- Học sinh ghép âm q.

Đánh giá bài viết
1 1.005
Sắp xếp theo
    Giáo án Học vần 1 Xem thêm