Giáo án Học vần 1 bài 19: Âm S, R

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 19: Âm S, R có nội dung kiến thức được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết chữ s và r; tiếng sẻ và rễ, cách đọc câu ứng dụng sau: Bé tô cho rõ chữ và số.

Giáo án Học vần 1 bài 18: Âm X, CH

Giáo án Học vần 1 bài 17: Âm U, Ư

BÀI 19: ÂM S - R

I. MỤC TIÊU:

  • Học sinh đọc được s, r, sẻ, rễ; từ và câu ứng dụng.
  • Viết được: y, tr, y tá, tre ngà.
  • Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: rổ rá.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
  • Tranh minh họa tiếng sẻ, rễ.
  • Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.
  • 4 phiếu từ ứng dụng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho lớp viết bảng con, 2 – 3 học sinh lên bảng viết bảng lớp: x, ch, thợ xẻ, chả cá.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm s – r.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm s:

- Cho học sinh đọc âm s.

- Cho học sinh ghép âm s.

- Lớp viết bảng con, 2 - 3 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét

- 1 – 2 học sinh đọc

- Vài học sinh nhắc lại

- Học sinh đọc: âm s.

- Học sinh ghép âm s.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

Đánh giá bài viết
1 730
Sắp xếp theo

Giáo án Học vần 1

Xem thêm