Giáo án Học vần 1 bài 4: Dấu hỏi - Dấu nặng

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 4: Dấu hỏi - Dấu nặng được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung phù hợp quy định bộ GD và súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu cách nhân biết dấu hỏi, dấu nặng.

Giáo án Học vần 1 bài 3: Dấu sắc

Giáo án Học vần 1 bài 2: Âm B

BÀI 4: DẤU HỎI - DẤU NẶNG

I. Mục tiêu:

  • Học sinh nhận biết được dấu?
  • Biết ghép các tiếng bẻ, bẹ
  • Biết được các dấu thanh, dấu? Ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung hướng dẫn của bà và mẹ, của bạn gái trong tranh.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên

  • Bảng ô li, các vật tựa hình dấu?
  • Tranh minh hoạ phần luyện nói trong sgk

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, phấn...

II. Các hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

  • Gọi h/s đọc tiếng bé
  • Cho h/s viết dấu (/)
  • Giáo viên nhận xét ghi điểm

3. Dạy bài mới

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

TIẾT 1

- Cho h/s quan sát tranh dấu?, dấu thanh?

- Tranh này vẽ gì?

- GV ghi tên riêng của từng tranh: Giỏ, Hổ, Khỉ, Mỏ, Thỏ

- Các tiếng trên đều có điểm gì giống nhau

- Giống nhau ở chỗ có dấu thanh?

Giáo viên ghi đầu bài lên bảng

- GV ghi lên bảng dấu thanh? Cho h/s đọc dấu thanh qua tranh
cho h/s quan sát tranh dấu

- Tranh này vẽ ai? vẽ gì?

Gv ghi bảng tiếng ứng với tranh: Quạ, Cụ, Ngựa, Nụ, Cọ.

- H/s quan sát thảo luận

- Tranh vẽ cái giỏ và con khỉ, con hổ, cái mỏ, con thỏ

- Giống nhau dấu thanh hỏi

- Học sinh nêu đầu bài

H/s đọc ĐT + CN + nhóm

H/s quan sát thảo luận

Vẽ quạ, cọ, ngựa, nụ, cụ

Đánh giá bài viết
1 1.043
Sắp xếp theo

Giáo án Học vần 1

Xem thêm