Giáo án Học vần 1 bài 15: Âm T, TH

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 15: Âm T, TH là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng với nội dung được trình bày khoa học, chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách viết: t, th, tổ, thỏ, cách đọc câu ứng dụng bố thả cá mè, bé thả cá cờ.

Giáo án Học vần 1 bài 14: Âm D, Đ

Giáo án Học vần 1 bài 13: Âm N, M

Bài 15: ÂM T - TH

I. MỤC TIÊU:

  • Học sinh đọc được: t, th ,tổ , thỏ; từ và câu ứng dụng.
  • Viết được: t, th, tổ, thỏ.
  • Luyệh nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ổ, tổ.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
  • Tranh minh họa từ khóa: tổ, thỏ.
  • Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cho lớp viết bảng con tiếng: dê, đò. 2 học sinh lên bảng viết.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

- Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm t - th.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm t:

- Cho học sinh đọc âm t.

- Cho học sinh ghép âm t.

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Để được tiếng tổ ta ghép thêm âm và dấu gì?

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Tranh vẽ gì?

- Hát vui

- Lớp viết bảng con, 2 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét

- 1 – 2 học sinh đọc

- Vài học sinh nhắc lại.

- Học sinh đọc: âm t.

- Học sinh ghép âm t.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Để được tiếng tổ ta ghép thêm âm ô ở sau âm t và dấu hỏi trên ô. Học sinh ghép tiếng tổ.

Đánh giá bài viết
1 1.045
Sắp xếp theo
    Giáo án Học vần 1 Xem thêm